نمایش دادن همه 11 نتیجه

چنگال چوبی

۱۲.۰۰۰ تومان

قاشق چوبی

۱۵.۰۰۰ تومان

قاشق چوبی عسل

۱۰.۰۰۰ تومان

چاقو چوبی

۱۵.۰۰۰ تومان

چنگال چوبی (سالاد)

۲۵.۰۰۰ تومان

قاشق چوبی (آشپزی)

۲۰.۰۰۰ تومان

کاسه چوبی

۳۰.۰۰۰ تومان

کفگیر چوبی (پارویی)

۲۵.۰۰۰ تومان

کفگیر چوبی (پلویی)

۲۵.۰۰۰ تومان

لیوان چوبی

۵۰.۰۰۰ تومان

ملاقه چوبی

۳۰.۰۰۰ تومان