شرکت کشت و صنعت نیاک با سرمایه گذاری حدود 200 نفر از مدیران صاحب نام و متخصص کشور در زمینه های داروسازی، پزشکی، صنایع غذایی، علوم کشاوزی و اقتصاد در سال 1364 به منظور پژوهش در زمینه گیاهان دارویی و تولید و فرآوری داروهای طبیعی و سلامت محورتأسیس گردید

وب سایت این شرکت http://niakpharma.com میباشد و اکسیر حیات از اینکه با این مجموعه همکاری میکند ، احساس خرسندی میکند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه