شرایط و ضوابط ارسال

شرایط و ضوابط ارسال

ارسال توسط تیپاکس شامل موارد و قوانینی میباشد که ما عینا آن ها را قید مینماییم :

شرایط دریافت و ارسال کالا
الف) شرایط عمومی
قرارداد حاضر میان شرکت ترن پارت تیپاکس (با مسئولیت محدود) و امضاء کننده ظهر این قرارداد که مشخصات ایشان در برگه قرارداد خدمات با عنوان فرستنده به ثبت رسیده با پذیرش شرایط مندرج در این برگه و با آگاهی کامل به مفاد قرارداد و پذیرش تمامی بندهای آن منعقد و مفاد آن میان طرفین لازم الاتباع می‎باشد.
ب) تعهدات فرستنده
چنانچه فرستنده آدرس خود یا گیرنده را بطور کامل و خوانا در دو روی محموله قید نکرده باشد بطوری که نهایتاً محموله دوباره به مبدأ عودت داده شود، فرستنده مکلف به تحویل محموله عودتی خود بوده متعهد به پرداخت هزینه رفت و برگشت محموله مذکور نیز خواهد بود.
فرستنده مکلف است هنگام تحویل محموله نوع و ارزش ریالی واقعی آن را به شرکت اعلام نماید و در صورت مفقودی یا آسیب کلی مسئولیت شرکت محدود است به پرداخت خسارت ریالی مطابق با مبلغ اظهار شده و در صورت کسر یا فقدان جزئی محموله پرداخت خسارت ریالی، متناسب با میزان آسیب دیدگی یا کسری محموله مطابق نظر کارشناسان شرکت پرداخت خواهد شد و طرح هرگونه ادعای دیگر از جمله مطالبه عین یا مبلغی بیش از ارزش اظهار شده غیر قابل استماع می‎باشد.
اگر محمولاتی که بوسیله مشتری به شرکت سپرده می‎شود محتوی مواد آتش زا و یا مایعات باشد که سبب ورود خسارت به سایر محمولات مشتریان یا خودروی حامل آن گردد مسئولیت خسارت وارده به عهده فرستنده کالا است که کلیه خسارات را با توجه به اسناد شرکت پرداخت نماید.
فرستنده مکلف است پیش از تحویل مرسوله به شرکت تدبیر لازم را جهت بسته‎بندی و ایمن سازی متناسب با کالای ارسالی اتخاذ نماید در غیر این صورت شرکت هیچگونه مسئولیتی را جهت جبران خساراتی که ناشی از بسته‎بندی نامناسب بوجود آید بر عهده نخواهد گرفت.
فرستنده اعلام می‎نماید که محموله ارسالی از جمله کالاهای قاچاق یا کالاهایی نمی‎باشد که ارسال آن مطابق قوانین و مقررات حاکم بر کشور ممنوع است. در صورت اثبات خلاف این امر، فرستنده شخصاً مسئولیت جزایی و حقوقی آن را بر عهده خواهد گرفت ضمن آن که می‎باید از عهده تمامی خسارات وارده به شرکت از جمله خسارت ناشی از توقیف و نگهداری وسیله حمل و نقل و تأخیر در رسیدن محمولات سایر مشتریان برآید.
ج) حوادث غیر مترقبه
در صورت بروز حوادثی از جمله وقوع جنگ، سیل، زلزله، آتش سوزی، و وقوع هر حادثه ای که ممانعت از وقوع آن در اختیار شرکت نباشد و موجبات تأخیر، عدم تحویل و یا ورود خسارت به محوله را فراهم آورد، مسئولیتی از این حیث بر عهده شرکت نخواهد بود.
د) شرایط دیگر قرارداد
شرکت از دریافت وجه نقد، جواهرات، اشیای عتیقه، طلاجات، مایعات، اوراق بهادار و اسناد و مدارک بصورت مستقل یا به ضمیمه اشیای دیگر معذور است و اگر مشتری بدون اطلاع شرکت این قبیل محصولات را تحویل نماید شرکت مسئول خسارت وارده نخواهد بود و همچنین خسارات ناشی از شکستن محصولات شکستنی به عهده فرستنده کالا است.
ه) نسخ قرارداد
این قرارداد در چهار نسخه تنظیم و نسخه‎ها حکم واحد است و برابر ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم الاجرا است.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلد های لازم را پر کنید.

تنها عطر ۱۰۰درصد طبیعی

ایران

مورد تایید آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی