مقاله های کندو عسل

آیا عسل طبیعی فاسد میشود ؟

آیا عسل فاسد میشود ؟

آیا عسل طبیعی فاسد میشود و تاریخ انقضا ندارد ؟

این مقاله از وب سایت diethive.com توسط تیم ترجمه اکسیر حیات به رشته تحریر درآمده است و کاملا اختصاصی میباشد .

نظر انجمن تولیدکنندگان عسل آمریکا در مورد فاسد شدن عسل طبیعی

همه ما هنگام خرید مواد غذایی برچسب آنها را می خوانیم و تاریخ انقضایشان را بررسی می کنیم. اما یک محصول خوراکی هم وجود دارد که معمولا نیازی به بررسی تاریخ مصرفش نمی بینیم: عسل. شورای ملی عسل و انجمن تولید کنندگان عسل آمریکا نیز این مساله را تایید می کنند. بله، مردم اعتقاد دارند عسل تنها غذایی است که هرگز خراب نمی شود.

ولی آیا واقعا همینطور است ؟ آیا عسل هم فاسد می شود، یا تاریخ مصرف دارد ؟

عسلی که متبلور شده (عسل شکرک زده) ، فاسد نیست

تقریبا در همه عسل ها پس از مدتی بلورهای ابر مانندی تشکیل می شود؛ و بسته به نوع عسلی که می خرید ممکن است این اتفاق خیلی سریع هم رخ دهد. ولی باید بدانید که عسل متبلور شده فاسد نیست و می توان با خیال راحت آن را مصرف کرد.

در واقع فرایند تبلور عسل مساله ای کاملا طبیعی و اجتناب ناپذیر است. تبلور به این خاطر اتفاق می افتد که محتوای آب عسل (کمتر از 20 درصد) کمتر از آن است که بتواند مقدار بسیار زیاد قندهای گلوکز و فروکتوز آن (حدود 70 درصد) را برای همیشه به صورت حل شده در خود نگه دارد. هنگامی که گلوکز از حالت محلول خارج و دوباره جامد می شود، تبلور عسل رخ می دهد. این فرایند در عسل هایی که حاوی مقدار زیادی گلوکز هستند (مانند عسل شبدر) سریع تر اتفاق می افتد و در عسل خام نیز سریع تر است چون بلورها در اطراف دانه های گرده که آنها را از داخل عسل بیرون نیاورده اند تشکیل خواهد شد.

اگر عسل متبلور را در حمام آب گرم قرار دهید، می توانید دوباره آن را به حالت مایع و با همان طعم و مزه اصلی اش برگردانید. البته دقت داشته باشید که ظرف های پلاستیکی را نباید حرارت دهید، و از آب زیاد هم استفاده نکنید.

دیدیم که عسل متبلور یا جامد خراب نیست. ولی آیا عسل تاریخ مصرف دارد؟

چنانچه علاقه دارید میتوانید مقاله ” چرا عسل شکرک میزند ” را نیز مطالعه کنید.

چرا عسل فاسد نمیشود ؟

عسل به ماندگاری طولانی اش معروف است، و این ویژگی چند دلیل مهم دارد:

عسل طبیعی کاملا اسیدی میباشد

۱-  عسل کاملا اسیدی بوده و pH متوسط آن ۳.۹ است. این محیط اسیدی می تواند بسیاری از باکتری ها که عامل فساد مواد غذایی هستند را از بین ببرد.

عسل طبیعی حاوی آنزیم گلوکز میباشد

۲