حافظه و فراموشی ، از منظر روایات

✅ تقویت حافظه در روایات ⬅️ بر اساس آموزه های طب اسلامی و طب سنتی ایران ، مزاج مغز ، سرد و تر است . ⬅️ بیماری های مغز نیز مانند سایر اعضای بدن ، می تواند ناشی از سو مزاج های مختلفی باشد . ⬅️ قوت و ضعف حافظه نیز بر همین قاعده است و بنابراین در …

حافظه و فراموشی ، از منظر روایات ادامه مطلب »