درمان سستی نوزاد

سستی اندام نوزاد و درمان آن در طب سنتی | دکتر خیراندیش

درمان سستی نوزاد - دکتر خیراندیش درمان سستی بدن نوزاد و درمان آن در طب سنتی دکتر خیراندیش در این ویدیو چه میگوید : این رو بنداز...

ادامه مطلب

درمان زردی نوزادان

درمان زردی نوزادان توسط طب سنتی | دکتر خیراندیش

درمان زردی نوزادان در طب سنتی - دکتر خیراندیش درمان زردی نوزادان در طب سنتیدکتر خیراندیش در این ویدیو چه میگوید : سالم ترین درمان ز...

ادامه مطلب

درمان زردی نوازدان

چرا زرد می‌شود؟ زردی از تخریب بخشی از گلبول‌های قرمز در نوزاد به‌وجود می‌آید و ضایعات باقیمانده از گلبول‌های قرمز به بیلی‌روبین كه عامل...

ادامه مطلب