تدابیر سلامتی در ماه شهریور از دیدگاه امام رضا (علیه السلام)

تدابیر سلامتی در ماه شهریور از دیدگاه امام رضا (علیه السلام)

در این بخش به بیان تدابیر لازم جهت سلامتی و تندرستی در ماه‎های مختلف سال از نگاه حضرت ثامن الحجج امام رضا (علیه‎السلام) می‎پردازیم. نکات و تدابیر گفته شده جهت سلامتی بیشتر انسان با توجه به مزاج فصول و ماه‎های مختلف سال بیان شده است.

نام ماه رومی: آب

نام ماه خورشیدی: شهریور

ایام دقیق: ۲۳ مرداد تا ۲۲ شهریور

✅ حفظ تندرستی و تدابیر لازم جهت سلامتی در ماه شهریور از دیدگاه حضرت رضا (علیه السلام)

⬅️ ماه ششم، آب است و آن ماه آخر تابستان است. که سی و یک روز است و در آن بادهای مسموم و بادهای جنوبی می‌وزد و زکام در شب‌ها به هیجان می‌آید پس مزاج را با سرد و تر کردن مزاج اصلاح نما‌یید و دراین دوره خوردن شراب «لبن رائب» که کنایه از ماست و دوغ چکیده می باشد نافع است و از جماع و نوشیدن مسهل اجتناب نما‌یید و ریاضت و کارهای سخت را کم کنید و از بوییدنی ها و گیاهان خوش بوی سرد وخنک استفاده کنید.

⬅️ اصلاح مزاج با غذاهای سردکننده مزاج و مرطوب

⬅️ خوردن غذاهای سبک و زودهضم

⬅️ خوردن شیر جوشیده و ماست

⬅️ پرهیز از مجامعت زیاد

⬅️ کاهش خوردن مسهل

⬅️ کاهش ورزش و فعالیت زیاد

⬅️ بو کردن گل‎ها و عطرهای سرد مزاج

 

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلد های لازم را پر کنید.

تنها عطر ۱۰۰درصد طبیعی

ایران

مورد تایید آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی