احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

ثقل سرد

و من اراد ان یذهب بالریح البارده فعلیه بالحقنه و الادهان اللینه على الجسد و علیه بالتکمید بالماء الحار.

کسى که مى‏خواهد باد سرد را از خود دور کند پس بر او باد بحقنه کردن و آلائیدن بدن خود را بروغن‏هاى نرم و بر او باد بماساژ بوسیله دستمال و آب گرم.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 282

تفسیر حدیث شریف :

همان طور که در صفحات قبل گفته شد وجود باد در بدن جز در مجارى تنفس از جمله چیزهائى است که مورد انکار طب جدید مى‏باشد جهت انکار اینست که تصور میکنند مراد قدما از باد همان تموج هوا است و چون هوا در غیر مجارى تنفس نمیتواند راه پیدا کند و چنانچه بوسائلى داخل بدن شود دنبالش مرگ حتمى است پس وجود باد در بدن یک تصور بیجا است. در پیش گفتیم مراد از باد در اصطلاح قدما تموج هوا نیست بلکه مقصود گاهى ورم و برآمدگى ظاهرى جسم است که بر اثر انبساط ذرات ترکیبى آن پیدا میشود و گاهى چیزى است که فضا و فواصل ذرات مذکور را پر میکند و گاهى هم منظور علت انبساط ذرات میباشد گاهى مقصود از باد گازها و بخارات مسمومى است که در قسمتهائى از بدن جمع مى‏شود و نیز گاهى منظور خود اورام و برآمدگیهاى مختلف است، علاوه بر موارد فوق بسیارى از انواع دردها و خارش‏ها را با اعتراف باینکه علتش ابتلاء یا ناپاکى خون است کلمه باد را بر آنها اصطلاح کرده‏اند.                           ‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .