چپ چشمى‏

چپ چشمى‏

و اکل الاترج باللیل یقلب العین و یوجب الحول.  خوردن ترنج در شب چشم را چپ و احول میکند.

غذائى که شب میخوریم تنها سوخت بدن را تأمین میکند و چیزى از آن جذب بدن نمى‏شود و بعکس غذاى روز بدل ما یتحلل بدن میگردد،

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: ۲۴۱

توضیح حدیث شریف :

شب کارخانه سلول سازى متوقف مى‏شود و بهمین لحاظ است که مى‏بینیم نباتات در شب رشد نمیکنند. ترنج میوه‏اى است که اگر بجاى غذاى شب مصرف شود از نظر فقدان مواد قندى نمیتواند کالرى و سوخت باشد و از نظر املاح دیگرى که دارا میباشد باعث هیجان اعصاب و ضعف قواى دماغى و شدت ضربان قلب مى‏شود زیرا املاح وقتى بدون مواد قندى و نشاسته‏اى وارد بدن شدند خصوص ویتامین ث که در ترنج زیاد است جذب بدن نمیشوند و رسوبات آنها التهاباتى ایجاد مینمایند که جهش از جاى و پریدن از خواب از نتیجه‏هاى اوست جهش‏هاى ناگهانى و پریدن از خواب از نتیجه‏هاى اوست جهش‏هاى ناگهانى و پریدن از خواب نظم اعصاب را بهم میزند بسا موجب سنگینى گوش و درد فوق العاده سر و گوش و چپ شدن چشم میگردد و علتش آنست که اعصاب مربوطه بآنها بى‏تهیؤ و بدون آمادگى قبلى و هدف‏گیرى بکار افتاده است، تحریک اعصاب براى احساس با عدم محسوس باعث ارتداد و واکنش آنها مى‏شود مانند سنگى را که بدیوار نزدیکى پرتاب کنند عکس العمل دارد.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلد های لازم را پر کنید.

تنها عطر ۱۰۰درصد طبیعی

ایران

مورد تایید آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی