احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

چپ چشمى‏

و اکل الاترج باللیل یقلب العین و یوجب الحول.  خوردن ترنج در شب چشم را چپ و احول میکند.

غذائى که شب میخوریم تنها سوخت بدن را تأمین میکند و چیزى از آن جذب بدن نمى‏شود و بعکس غذاى روز بدل ما یتحلل بدن میگردد،

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 241

توضیح حدیث شریف :

شب کارخانه سلول سازى متوقف مى‏شود و بهمین لحاظ است که مى‏بینیم نباتات در شب رشد نمیکنند. ترنج میوه‏اى است که اگر بجاى غذاى شب مصرف شود از نظر فقدان مواد قندى نمیتواند کالرى و سوخت باشد و از نظر املاح دیگرى که دارا میباشد باعث هیجان اعصاب و ضعف قواى دماغى و شدت ضربان قلب مى‏شود زیرا املاح وقتى بدون مواد قندى و نشاسته‏اى وارد بدن شدند خصوص ویتامین ث که در ترنج زیاد است جذب بدن نمیشوند و رسوبات آنها التهاباتى ایجاد مینمایند که جهش از جاى و پریدن از خواب از نتیجه‏هاى اوست جهش‏هاى ناگهانى و پریدن از خواب از نتیجه‏هاى اوست جهش‏هاى ناگهانى و پریدن از خواب نظم اعصاب را بهم میزند بسا موجب سنگینى گوش و درد فوق العاده سر و گوش و چپ شدن چشم میگردد و علتش آنست که اعصاب مربوطه بآنها بى‏تهیؤ و بدون آمادگى قبلى و هدف‏گیرى بکار افتاده است، تحریک اعصاب براى احساس با عدم محسوس باعث ارتداد و واکنش آنها مى‏شود مانند سنگى را که بدیوار نزدیکى پرتاب کنند عکس العمل دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − پنج =