احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

چند دستور در ماه دوم تابستان‏

تموز احد و ثلثون یوما فیه شده الحراره و تغور المیاه و یستعمل فیه شرب الماء البارد على الریق.

تموز سى و یک روز است. در این ماه حرارت شدید میشود و آب کم میگردد در این ماه آب سرد ناشتا بیاشامند.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ص: 146

توضیح حدیث شریف :

یکى از نوامیس عالم طبیعت ناموس عکس و انعکاس است. بنا و دوام خلقت بر مبناى اعتدال میباشد قانون تعاکس چیزى است که اعتدال وجود را حفظ میکند وقتى هوا سرد مى‏شود بدن شما گرم‏تر از اوقات دیگر است عکس العمل سرماى خارج گرماى بدن شما است تا حرارتى معتدل در مزاج بماند و جان ما از بین نرود و هنگامى که هوا خیلى گرم مى‏شود بدن ما سردتر از مواقع دیگر است تا تعادل مزاج برقرار بماند این همان قانون تعاکس میباشد که در طبیعت خود بخود اجرا میگردد. آب سردى که ناشتا خورده مى‏شود عکس العملش ایجاد حرارت بیشترى است در معده ما و انعکاس حرارت فوق العاده معده سرد شدن ظاهر بدن ما است و این عمل در فصل گرماى زیاد و ماه تموز بهترین کمکى است که شخص بطبیعت میکند.  خوردن آب سرد در حال ناشتا: یکى از خدمات طبیعت در مبارزه با گرمى هوا عمل تعریق است، حرارت خارج مایعات بدن ما را تبخیر میکند و از مسامات بدن خارج میسازد، قطرات کوچک و ریزى که بنام عرق روى پوست بدن ما جمع‏ مى‏شود در جریان هوا سرد شده بدن ما را خنک میکند. آب سرد چون بهتر و سریعتر تبدیل بعرق مى‏شود و غدد ترشحى تعریق را زودتر تحریک میکند نوشیدن آن در تابستان خیلى مفید است. همان طور که توصیه شده براى گرفتن نتایج طبیعى آن باید ناشتا بود زیرا اولا معده خالى محتاج بفعالیت نیست و غدد مترشحه معدى بکار نیستند در نتیجه غده‏هاى تعریقى فرصت و نیروى بیشترى در عمل خود پیدا میکنند. ثانیا وقتى که معده پر باشد نوشیدن آب سرد نه تنها تولید حرارت نمى‏کند بلکه در طبخ معده سوء دخالت کرده و کار هضم غذا را بتأخیر مى‏اندازد بسا موجب ثقل و سده‏هاى رودى مى‏شود. از فواید دیگر نوشیدن آب سرد در حال ناشتا تحریک اشتها است و این نتیجه بر اثر قلع مواد صفراوى است که ایجاد تهوع (حالت قى) مختصر آن را انجام میدهد. از فایده‏هاى دیگر آن تقویت معده است و این نتیجه همان عکس العمل زیاد شدن حرارت غریزى معده و تحریک غده‏هاى اوست آب سرد را در تابستان ناشتا بنوشید تا عطش شما تخفیف پیدا کند و این نتیجه یک سلسله عملیات شیمیائى است که از جمله آنها تولید نفرت از آب و قلیائى شدن خون میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .