احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

چند دستور در ماه خرداد

ایار احد و ثلثون یوما تصفو فیه الریاح و هو آخر فصل الربیع.و قد نهى فیه عن اکل الملوحات و اللحوم الغلیظه کالرءوس و لحم البقر و اللبن.

ایار سى و یک روز است. در این ماه بادها صاف است و آن آخر فصل بهار مى‏باشد، در آن از خوردن غذاهاى شور و گوشتهاى غلیظ مانند کله و گوشت گاو منع شده و نیز خوردن ماست ترش و خامه در او مفید نیست.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه / ص: 133

توضیح در مورد حدیث شریف :

بادها همواره حامل اجرام ریز و سبکى هستند که گاهى میکربها و نقاله‏هاى امراض است. میکربها از تحولات ناگهانى هوا و گرما و سرماى زیاد که بى‏مقدمه باشد غالبا نابود مى‏شوند ولى پس از گذشتن زمانى کم‏کم بقایاى آنها بهواى جدید عادت کرده محیط براى رشد آنها مناسب مى‏شود در محوطه‏هائى که تناسب براى رشد میکربها بطور کافى وجود دارد بادها آرام و سبکبارند و در آنجا خطر سرایت امراض خیلى کم است. آخر فصل بهار هوا از انقلاب آرام مى‏گیرد میکربها با هواى بهار انس گرفته برشد و تکثیر مى‏پردازند بادها صاف و حامل میکرب بمقدارى که قابل توجه باشد نخواهد بود. در آخر بهار که سلولهاى بدن فعالیتشان کم مى‏شود و بدن مواد غذائى را کمتر مى‏تواند بخود جذب کند و بر اثر شروع گرماى خارج حرارت غریزى تن رو بنقصان گذاشته و ترشحات غدد معدى‏ کم مى‏شود بهتر آنست که از خوردن غذاهاى شور و غلیظ مانند کله و پاچه و گوشت گاو پرهیز کرد. مقصود از غذاهاى غلیظ خوراکیهاى چرب نیست و لذا کره و روغنجات و دنبه ممنوع نمى‏باشد ماست مانده و ترشیده و خامه بواسطه غلظتى که دارد دیر جذب بدن مى‏گردد، نمک گرچه در عمل هضم و تحریک اشتها و ضد عفونى دهان و معده بسیار مؤثر است اما افراط در آن باعث ضعف دید چشم و کمى شهوت خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .