احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

چند دستور در ماه خرداد – ۲

و ینفع فیه دخول الحمام اول النهار و یکره فیه الریاضه قبل الغذاء.

در ماه ایار رفتن بحمام نفع مى‏بخشد در صورتى که اول روز باشد،  و قبل از غذا خوردن بکار انداختن جوارح و اعضاء در کارهاى سخت پسندیده نیست.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه / ص: 135

توضیح حدیث شریف :

در اواخر بهار که گرما بر سردى هوا چیره مى‏شود احتیاج بدن نیز بعمل تعریق شروع مى‏گردد ولى این احتیاج باید کم کم و بطور مدارا تأمین شود حمام غدد مربوطه را تحریک میکند و کارهائى که بعد از آن بوسیله جوارح انجام میگیرد عمل تبخیر را نیز با ملایمت صورت میدهد. حرکت اعضاء و جوارح هم چون بنوبه خود در تحریک غدد مترشحه عرق بسیار مؤثر است لازم است که قبل از خوردن غذا نباشد زیرا تعریق دفع مایعات زائده بدن است و این مایعات با شکم گرسنه و ضعف مزاج بآسانى دفع نمى‏شود. علاوه خود غدد براى تحریک محتاج بانرژى هستند و آن را باید از مواد غذائى تهیه کنند. موضوع دیگرى که باید توجه داشت ربط غده‏ها در انجام کارهاى فیزیکى با یک دیگر است غده‏ها همه با هم کار مى‏کنند و چنانچه یک دسته از آنها مواد مدفوعه خود را نتوانند بخارج پرتاب کنند در داخل بدن منتشر مى‏سازند. غده‏هاى تعریقى با غدد ترشحى معدى نیز مرتبط است. وقتى‏ غدد تعریقى بر اثر فشار زیاد و کار و فعالیت خسته شد و از عمل بازماند غدد معدى نیز فرسوده مى‏شود. این ارتباط میان ماهیچه‏ها و یاخته‏ها نیز هست بنا بر این بعد از کارهاى سخت بلافاصله نباید بخوردن طعام پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.