احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

چند دستور در ماه خرداد – ۲

و ینفع فیه دخول الحمام اول النهار و یکره فیه الریاضه قبل الغذاء.

در ماه ایار رفتن بحمام نفع مى‏بخشد در صورتى که اول روز باشد،  و قبل از غذا خوردن بکار انداختن جوارح و اعضاء در کارهاى سخت پسندیده نیست.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه / ص: 135

توضیح حدیث شریف :

در اواخر بهار که گرما بر سردى هوا چیره مى‏شود احتیاج بدن نیز بعمل تعریق شروع مى‏گردد ولى این احتیاج باید کم کم و بطور مدارا تأمین شود حمام غدد مربوطه را تحریک میکند و کارهائى که بعد از آن بوسیله جوارح انجام میگیرد عمل تبخیر را نیز با ملایمت صورت میدهد. حرکت اعضاء و جوارح هم چون بنوبه خود در تحریک غدد مترشحه عرق بسیار مؤثر است لازم است که قبل از خوردن غذا نباشد زیرا تعریق دفع مایعات زائده بدن است و این مایعات با شکم گرسنه و ضعف مزاج بآسانى دفع نمى‏شود. علاوه خود غدد براى تحریک محتاج بانرژى هستند و آن را باید از مواد غذائى تهیه کنند. موضوع دیگرى که باید توجه داشت ربط غده‏ها در انجام کارهاى فیزیکى با یک دیگر است غده‏ها همه با هم کار مى‏کنند و چنانچه یک دسته از آنها مواد مدفوعه خود را نتوانند بخارج پرتاب کنند در داخل بدن منتشر مى‏سازند. غده‏هاى تعریقى با غدد ترشحى معدى نیز مرتبط است. وقتى‏ غدد تعریقى بر اثر فشار زیاد و کار و فعالیت خسته شد و از عمل بازماند غدد معدى نیز فرسوده مى‏شود. این ارتباط میان ماهیچه‏ها و یاخته‏ها نیز هست بنا بر این بعد از کارهاى سخت بلافاصله نباید بخوردن طعام پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .