احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

چند دستور در ماه اردیبهشت

و یصالح الجماع و التمریخ بالدهن فی الحمام و یشرب الماء على الریق و یشم الریاحین و الطیب.

در ماه نیسان اعمال غریزه جنسى و مالیدن روغن به بدن در حمام نیکو است و نوشیدن آب ناشتا مفید،  بوئیدن گل‏ها و عطریات سودمند است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 131

توضیح در مورد حدیث شریف :

در این ماه چون خون از هیجان وضعى گذشته حرکت انتقالى پیدا مى‏کند منى که خلاصه اوست مانند خون قرار نمیگیرد چیزى که هست سیر خون رجعى و سیر منى دفعى است و بهمین جهت عمل مجامعت خیلى مناسب است. در این ماه چون مزاج فصل و هوا غلظتى پیدا مى‏کند تنفس آن از راه مسامات بدن چندان مطلوب نیست مگر اینکه بوسیله‏اى آن را تلطیف کنند و این عمل را چربى که روى پوست بدن مالیده مى‏شود ببهترین وجه انجام میدهد و چون عمل تعریق در این ماه کم است و غده‏هاى آن ترشح قابل توجهى از خود نشان نمیدهند مالیدن روغن روى پوست و سد مسامات بوسیله آن عوارض سوئى را در بر نخواهد داشت. در این ماه بر اثر کم شدن بلغم صفرا غلبه مى‏کند و در نتیجه اشتهاء کم مى‏شود زیرا غلبه صفرا موجب ضعف غدد مترشحه معدى شده و اسید معدى را کم مى‏کند و این خود موجب کمى اشتهاء است نوشیدن آب (البته مقصود آب سرد است) ناشتا معده را خنک ساخته و حرارت غریزى آن را که عکس العمل سردى است زیاد میکند در نتیجه غدد بکار افتاده ترشح زیاد و اشتهاء بسیار و صفرا نابود میگردد. در این ماه بواسطه حرکت خون بسوى اعالى بدن و سر و مغز فکر بیشتر مى‏شود احساسات غالب و خشم مسلط و اعصاب دماغ محتاج بتقویت بیشترى هستند استشمام بوهاى خوش بهترین خوراک اعصاب و دماغ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 5 =