پرهیز از همبسترى‏ قبل از حجامت

پرهیز از همبسترى‏ قبل از حجامت

و یجب فی کل ما ذکرناه من اخراج الدم اجتناب النساء الى …

قبل از اخراج خون باید قریب دوازده ساعت از عمل مقاربت با زنان اجتناب کرد و روزى باید خون گرفت که هوا کاملا صاف و روشن باشد و ابر و باد و طوفانى در کار نبوده باشد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه / ص: ۲۲۶

تفسیر حدیث شریف :

دفع منى بدو نوع صورت میگیرد، اختیارى و اضطرارى- اضطرارى وقتى است که شخص در خواب و خیال باشد اراده و اعصاب او مدخلیت تامى در آن نداشته باشد در این صورت دفع منى بواسطه اختلالات مزاجى و بسط مجارى آن صورت میگیرد و در این حال منى بسهولت دفع مى‏شود. اما در حال اختیار که دفع منى مستقیما مربوط بفعالیت اعصاب وارده است قهرا یکنوع فرسودگى و ارتعاشى در اعصاب و مزاج پدید مى‏آید اگر خون گرفتن بلافاصله بعد از اعمال غریزه جنسى انجام گیرد بیم رعشه و فلج است زیرا دفع خون اعصاب را تسکین مى‏دهد و تسکین ناگهانى اعصاب مرتعش عارضه مذکور را اخطار میکند. بدن ما از هر جهت تحت تأثیر عوامل طبیعى و انقلابات آب و هوا است. و چنان که در جاى خود بحث خواهد شد نحوه جریان خون در عروق ما تابع نحوه جریان هوا و تغییرات جوى است.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلد های لازم را پر کنید.

تنها عطر ۱۰۰درصد طبیعی

ایران

مورد تایید آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی