احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

پرهیز از نوشیدن زیاد آب ولی تلاش زیاد کردن

و یقلل فیه من شرب الماء و یحمد فیه الریاضه.

در این ماه از خوردن آب باید کم کرد و پرداختن بکار سخت که جوارح را به رنج بیشترى مى‏افکند پسندیده است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 162

توضیح حدیث شریف :

در اوائل پائیز که هوا کمى سرد شده و عمل تعریق خیلى کم مى‏شود احتیاج بدن به رطوبت نیز کاهش مى‏یابد نوشیدن آب بمقدار زیاد باعث زیادى رطوبات و سستى اعصاب و کندى ذهن و سوء هاضمه و مایه استعداد مزاج براى امراض بسیار میگردد علاوه میل طبیعى بآب نیز کم مى‏شود نوشیدن مایعات بحد افراط بر خلاف طبیعت و خواهش بدنست و موجب اختلالات زیاد خواهد شد. در فصل گرما چون عمل تعریق بیشتر انجام مى‏گیرد یک قسمت از ترشى بدن از راه مسامات خارج مى‏شود در نتیجه پوسته‏اى از ترشى روى پوست بدن کشیده و آن را از ابتلاى بامراض جلدى و سوداوى مصونیت میدهد. در پائیز و زمستان چون عمل تعریق کم مى‏شود قهرا ترشى کمتر خارج شده و خارش‏ها و انواع اگزماها بروز میکند. براى تحریک غدد ترشحى عرق در پائیز باید بکارهاى سخت پرداخت تا نتیجه فوق حاصل گردد. تحریک اعضاء و جوارح در هواى سرد فواید بسیارى دارد که از جمله باز شدن مسامات بدن و تسهیل عمل تنفس در هواى‏ آزاد است. تحریک اعضاء بدن را گرم میکند و با تقابل سرماى خارجى اعتدالش محفوظ مى‏ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .