احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

پرهیز از نوشیدن زیاد آب ولی تلاش زیاد کردن

و یقلل فیه من شرب الماء و یحمد فیه الریاضه.

در این ماه از خوردن آب باید کم کرد و پرداختن بکار سخت که جوارح را به رنج بیشترى مى‏افکند پسندیده است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 162

توضیح حدیث شریف :

در اوائل پائیز که هوا کمى سرد شده و عمل تعریق خیلى کم مى‏شود احتیاج بدن به رطوبت نیز کاهش مى‏یابد نوشیدن آب بمقدار زیاد باعث زیادى رطوبات و سستى اعصاب و کندى ذهن و سوء هاضمه و مایه استعداد مزاج براى امراض بسیار میگردد علاوه میل طبیعى بآب نیز کم مى‏شود نوشیدن مایعات بحد افراط بر خلاف طبیعت و خواهش بدنست و موجب اختلالات زیاد خواهد شد. در فصل گرما چون عمل تعریق بیشتر انجام مى‏گیرد یک قسمت از ترشى بدن از راه مسامات خارج مى‏شود در نتیجه پوسته‏اى از ترشى روى پوست بدن کشیده و آن را از ابتلاى بامراض جلدى و سوداوى مصونیت میدهد. در پائیز و زمستان چون عمل تعریق کم مى‏شود قهرا ترشى کمتر خارج شده و خارش‏ها و انواع اگزماها بروز میکند. براى تحریک غدد ترشحى عرق در پائیز باید بکارهاى سخت پرداخت تا نتیجه فوق حاصل گردد. تحریک اعضاء و جوارح در هواى سرد فواید بسیارى دارد که از جمله باز شدن مسامات بدن و تسهیل عمل تنفس در هواى‏ آزاد است. تحریک اعضاء بدن را گرم میکند و با تقابل سرماى خارجى اعتدالش محفوظ مى‏ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.