پایان زمستان‏

پایان زمستان‏

شباط ثمانیه و عشرون یوما تختلف فیه الریاح و ینفع فیه اکل الثوم.

شباط بیست و هشت روز است در آن بادها مختلف می وزد خوردن سیر سودمند است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه / ص: ۱۷۳

تفسیر حدیث شریف :

در این ماه فشار خون بالا میرود و براى حفظ اعتدال آن خوردن سیر مفید است سیر فشار خون را پائین مى‏آورد و این خاصیت تابع خواص دیگر آنست زیرا سیر قوه باه را تقویت میکند ادرار را زیاد و عروق شعریه را باز میکند و این خاصیت‏ها در پائین آوردن فشار خون بسیار مؤثر است. سیر معده را ضد عفونى میکند میکربها را خصوص میکرب وبا و گریب را مى‏کشد جهاز تنفس را نیرومند میگرداند و براى درمان سل و برنشیت خیلى نافعست در مورد اسهال و ضعف معده و کندى اعصاب و ذهن سودمند است پیاز مغز را قوى میگرداند. سیر داراى ویتامین ث و ب میباشد و براى روماتیسم و نقرس بسیار مفید است. ضماد سیر بهترین مسکن دردهاى موضعى است. خوردن سیر براى اشخاصى که معتاد بافیون هستند خوب نیست. خوردن سیر با انواع گوشتها خصوص ماهى و قرمه و برنج از ابتلاى بکمبودى ویتامینها جلوگیرى مى‏کند- براى از بین بردن بوى آن مقدارى سبزى تازه بجوید و میل نمائید خوردن کپسول کلرفیل نیز بوى سیر را نابود میکند.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلد های لازم را پر کنید.

تنها عطر ۱۰۰درصد طبیعی

ایران

مورد تایید آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی