احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

مسواک دندان‏

و اعلم ان اجود ما استکت به لیف الاراک فإنه یجلو الاسنان و یطیب النکهه و یشد اللثه و یستنها و هو نافع من الحفر اذا کان باعتدال و الاکثار منه یرق الاسنان و یزعزعها و یضعف اصولها.

بدان که بهتر وسیله‏اى که بآن میتوانى دندان را مسواک کنى لیف اراک است چه مسواک دندان را جلا میدهد، دهان را خوشبو مى‏کند، لثه‏ها را محکم مى‏کند و آن را نیرومند میگرداند و در صورتى از حفر سودمند است که باعتدال مسواک کنند و زیادروى در آن عاج دندان را میبرد و آن را مى‏لغزاند و ریشه‏هایش را سست میکند.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 203

تفسیر حدیث شریف :

چوب درخت مخصوصا تازه آن علاوه بر عمل مکانیکى خاصیت ضد عفونى دارد. این خاصیت از جهت داشتن ماده اسید فرمیک است که مزه چوب‏هاى سبز را تلخ میگرداند و چون خشک شود اگر همه این ماده از بین نرود بمقدار قابل توجهى هم در آن نمى‏ماند مگر در درخت اراک از این رو باید گفت لیف درخت اراک بهترین مسواک محسوب مى‏شود. حفر زردى روى دندان و ماده‏اى است که در پشت دندانها متحجر مى‏شود. مقصود از لیف اراک ممکن است لیف درخت خرماى اراک‏ یا همان چوب معروف اراک باشد. در نسخه دیگر است که:  «ان خیر ما استکت به الاشیاء المقبضه التى یکون لها ماء». یعنى بهترین مسواک چوب تر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.