احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

ماه دوم پاییز

تشرین الاول احد و ثلثون یوما فیه تهب الریاح المختلفه و یتنفس فیه ریح الصبا و یجتنب فیه الفصد و شرب الدواء.

تشرین اول ماه دوم پائیز و سى و یک روز مى‏باشد در آن بادهاى مختلف میوزد و باد صبا نفس میکشد در این ماه از فصد (رگ زدن) و آشامیدن دوا باید اجتناب کرد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 156

تفسیر حدیث شریف :

بادها از نظر تأثیرهاى مختلفى که دارند و باعتبار اختلاف جهاتى که در وزیدن آنها است بنام‏هاى مختلفى نامیده شده‏اند. عواصف- بادهائیست که بر اثر تراکم شدید موجب شکستن درختها و خراب کردن عمارتها و غرق کردن کشتیها و خلاصه ایجاد طوفانهاى سخت و مهیب است. حوامل- بادهائیست که حامل اجرام صغار جوى گردو خاک و میکرب و بوهاى مختلف و سرما و گرما و انواع بیماریها است و ریح السموم از دسته آنها است. لواقح- بادهائیست که مانند روح در بدن درختها مى‏دمد و حیات آنها را تجدید میکند و آنها را ببارها و شکوفه‏ها آبستن میکند و موقع وزش این باد هنگام بهار است. ریح الشمال- بادى است که از سمت شمال میوزد و غالبا همراه سرما و خشگیست. ریح الصبا- از طرف مشرق مى‏آید و خوشترین نسیم‏ها است. در فصل پائیز چون خون از هیجان ساقط مى‏شود رگ زدن مفید نیست و چون مزاج حیوان و نبات آماده قبول تحفه‏هاى طبیعت نیست و تنها باستفاده از ذخایر قبلى خود اکتفا میکند آشامیدن دوا مصلحت نمى‏باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.