احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

ماه دوم پاییز

تشرین الاول احد و ثلثون یوما فیه تهب الریاح المختلفه و یتنفس فیه ریح الصبا و یجتنب فیه الفصد و شرب الدواء.

تشرین اول ماه دوم پائیز و سى و یک روز مى‏باشد در آن بادهاى مختلف میوزد و باد صبا نفس میکشد در این ماه از فصد (رگ زدن) و آشامیدن دوا باید اجتناب کرد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 156

تفسیر حدیث شریف :

بادها از نظر تأثیرهاى مختلفى که دارند و باعتبار اختلاف جهاتى که در وزیدن آنها است بنام‏هاى مختلفى نامیده شده‏اند. عواصف- بادهائیست که بر اثر تراکم شدید موجب شکستن درختها و خراب کردن عمارتها و غرق کردن کشتیها و خلاصه ایجاد طوفانهاى سخت و مهیب است. حوامل- بادهائیست که حامل اجرام صغار جوى گردو خاک و میکرب و بوهاى مختلف و سرما و گرما و انواع بیماریها است و ریح السموم از دسته آنها است. لواقح- بادهائیست که مانند روح در بدن درختها مى‏دمد و حیات آنها را تجدید میکند و آنها را ببارها و شکوفه‏ها آبستن میکند و موقع وزش این باد هنگام بهار است. ریح الشمال- بادى است که از سمت شمال میوزد و غالبا همراه سرما و خشگیست. ریح الصبا- از طرف مشرق مى‏آید و خوشترین نسیم‏ها است. در فصل پائیز چون خون از هیجان ساقط مى‏شود رگ زدن مفید نیست و چون مزاج حیوان و نبات آماده قبول تحفه‏هاى طبیعت نیست و تنها باستفاده از ذخایر قبلى خود اکتفا میکند آشامیدن دوا مصلحت نمى‏باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .