احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

ماه دوم زمستان‏

کانون الآخر احد و ثلثون یوما یقوى فیه غلبه البلغم و ینبغى ان یتجرع فیه الماء الحار على الریق و یحمد فیه الجماع.

کانون آخر سى و یک روز است در آن بلغم غلبه مى‏کند و سزاوار است ناشتا جرعه‏اى از آب گرم بیاشامند و مجامعت در این ماه نیکو است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ ص: 169

تفسیر حدیث شریف :

کانون آخر دومین ماه زمستان است بواسطه سرماى زیاد عمل تعریق خیلى ضعیف و بقدر کافى مایعات زائده بدن دفع و تبخیر نمى‏گردد آشامیدن آب گرم در حال ناشتا مطبوع و موجب تحریک غدد و ازدیاد ترشح و دفع زواید مایعات بدنست عطش را فرو مى‏نشاند و از این راه چیزى بر مایعات بدن نمى‏افزاید، آشامیدن آب گرم در حال ناشتا ساده‏ترین مسهل مطبوعى است که بلغم را مى‏کند کبد و کلیه را بکار مى‏اندازد و اشتها را زیاد مى‏کند، مجارى تنفس را پاک مى‏نماید. مایعات زایده‏اى که در این ماه غلبه مى‏کند موجب سستى عمل غدد و کمى ترشح آنها مى‏شود. جماع در نخود مغز تأثیر مینماید و از آنجا تمام اعصاب را بخود مشغول مى‏سازد. تحریک اعصاب بزرگترین وسیله تحریک غدد مختلف بدن است و بکار افتادن آنها دافع بلغم پس جماع (بحد اعتدال) نه تنها سستى‏ نمى‏آورد بلکه ضعف و سستى را که بیشتر از غلبه بلغم پدید مى‏آید جبران مى‏نماید- قدماى از اطباء مى‏گویند حمام و آب گرم نوشیدن بلغم را آب مى‏کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.