احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

ماه دوم زمستان‏

کانون الآخر احد و ثلثون یوما یقوى فیه غلبه البلغم و ینبغى ان یتجرع فیه الماء الحار على الریق و یحمد فیه الجماع.

کانون آخر سى و یک روز است در آن بلغم غلبه مى‏کند و سزاوار است ناشتا جرعه‏اى از آب گرم بیاشامند و مجامعت در این ماه نیکو است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ ص: 169

تفسیر حدیث شریف :

کانون آخر دومین ماه زمستان است بواسطه سرماى زیاد عمل تعریق خیلى ضعیف و بقدر کافى مایعات زائده بدن دفع و تبخیر نمى‏گردد آشامیدن آب گرم در حال ناشتا مطبوع و موجب تحریک غدد و ازدیاد ترشح و دفع زواید مایعات بدنست عطش را فرو مى‏نشاند و از این راه چیزى بر مایعات بدن نمى‏افزاید، آشامیدن آب گرم در حال ناشتا ساده‏ترین مسهل مطبوعى است که بلغم را مى‏کند کبد و کلیه را بکار مى‏اندازد و اشتها را زیاد مى‏کند، مجارى تنفس را پاک مى‏نماید. مایعات زایده‏اى که در این ماه غلبه مى‏کند موجب سستى عمل غدد و کمى ترشح آنها مى‏شود. جماع در نخود مغز تأثیر مینماید و از آنجا تمام اعصاب را بخود مشغول مى‏سازد. تحریک اعصاب بزرگترین وسیله تحریک غدد مختلف بدن است و بکار افتادن آنها دافع بلغم پس جماع (بحد اعتدال) نه تنها سستى‏ نمى‏آورد بلکه ضعف و سستى را که بیشتر از غلبه بلغم پدید مى‏آید جبران مى‏نماید- قدماى از اطباء مى‏گویند حمام و آب گرم نوشیدن بلغم را آب مى‏کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .