احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

لاغری

و من اراد ان یکون صالحا خفیف الجسم و اللحم فلیقلل من عشائه.

کسى که میخواهد سالم و بدنى سبک و کم گوشت داشته باشد از شامش بکاهد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 270

توضیح حدیث شریف :

گوشتها و عضلات بمقدارى لازم است که هیکل استخوانى ما را بپوشاند و چنانچه زیادتر از آن نمایش داد بطورى که مفصل‏ها را نیز پوشانید آن وقت است که حکایت از یک یا چند نوع بیمارى میکند که عمده آنها مرض قلب است. چاقى غیر از تنومندى است اگر همه اعضا و اجزاء بدن بتناسب هم رشد کردند دلیل سلامتى کامل و تمام است ولى رشد بى‏تناسب مرض است. در مورد چاقى باید گفت رشد واقعى نیست یعنى چیزى از مواد اصلى در بدن زیاد نشده بلکه بواسطه عدم نظم جریان خون یکنوع انبساطى (پاشیدگى) در ماهیچه‏ها و بافتهاى عضلات پدید مى‏آید و در مقابل مایعات و مواد زیادى که باید تبخیر شود و تحلیل برود در بدن پخش شده شخص را چاق و تنومند نشان میدهد. علامت چاقى علاوه بر عدم تناسب رشد سنگینى و سستى است که خود شخص احساس میکند. سابق براى اینکه شخص لاغر شود دستور میدادند که حتى الامکان از خوردن غذا خصوص خوراکهاى مقوى و مواد نشاسته‏اى امساک کند ولى جز ضعف و ابتلا بامراض مختلف دیگر نتیجه‏اى‏ نمیگرفتند امروز هم این رژیم معمول است ولى علم و تجربه خلاف آن را مدلل میکند علم امروز تقریبا ثابت کرده است که بدل ما یتحلل فقط در روز صورت مى‏گیرد براى اینکه بدن ما مواد ضرورى خود را در مقابل آنچه از دست داده بدست آورد محتاج بعواملى است که از جمله آنها وجود نور و حرارت آفتاب و نبودن خیلى از چیزهائى است که شب وجود دارد. غذائى که روز مى‏خوریم علاوه بر آنکه مواد سوختى بدن ما را تهیه میکند کسریهاى بدن ما را نیز تأمین مینماید ولى غذاى شب چیز قابل توجهى از آن داخل ترکیبات بدن نمیشود بیشتر آن مى‏سوزد و قسمتى از آن در بدن رسوب میکند. رسوبات در بدن بافت‏هاى گوشتى و عضلى را از هم باز میکند وجود این رسوبات و باز شدن و باد کردن بافته‏هاى عضلى و خارج نشدن مایعات اضافى شخص را چاق نشان میدهد. اگر غذاى شب کم و بقدر ضرورت باشد تمام آن میسوزد و رسوبى از آن نمى‏ماند. پس یگانه و بهترین رژیم براى لاغرى معتدل و حفظ و تقویت بدن آنست که حتى الامکان غذاى شب ما کم و سبک بوده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 + 19 =