احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

کوشش و کار

و یحمد فیه کثره الجماع و الحرکه و الریاضه.

اعمال غریزه جنسى و حرکت باعضاء و پرداختن بکارهاى سخت در این ماه بمقدار زیاد پسندیده است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 181

تفسیر حدیث شریف :

ماه شباط آخرین ماه زمستان است. بعد از این ماه فصل بهار شروع مى‏شود در آن فصل فعالیت نباتات و حیوانات آغاز مى‏گردد. فعالیت در عالم نبات و حیوان تعقیب بیدار شدن اعصاب و جنبش سلولهاى ترکیبى آنها است. در سرماى زمستان اعصاب را یکنوع رخوتى فرامى‏گیرد و سلولهاى مرده همچنان در جاى خود مانده ایجاد سده‏ها و تصلب میکنند. کثرت عمل مجامعت در ماه شباط و حرکت و تحمل کارهاى سخت اعصاب را بیدار میکند عمل تعریق را قوى میگرداند سلولهاى مرده را تحلیل برده بیرون مى‏افکند و صحنه بدن را براى فعالیت سلول‏هاى زنده وسیع میگرداند و دنبال این خدمت‏ها شرایط تندرستى و نشاط روح و بدن را تکمیل میسازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .