احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

فصد و حجامت ، کجا درد بیشتر است؟

و اکثر العروق ألما اذا فصد حبل الذراع و القیفال لاتصالها الى …

از همه بیشتر بریدن و فصد رگ بزرگ که آن را حبل الذراع مینامند و رگ قیفال دردناکتر است زیرا اتصال بعضله و ماهیچه و پوست محکم دارد اما رگ باسلیق و اکحل در فصد کمتر ایجاد درد میکند بشرطى که گوشت زیادى روى آن را نگرفته باشد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 224

تفسیر حدیث شریف :

همان طور که گفته شد اصولا احساس مربوط باعصاب است و اعصاب یکنوع رابطه خاصى با بافته‏هاى تن دارند ولى این ارتباط با همه الیاف و بافت‏ها یکسان نیست در قسمتهائى که ربط عصب با آنها بیشتر است حساسیت زیادتر است رگها چون ارتباط زیادى با اعصاب ندارند زیاد حساس نیستند و اگر گاهى ناراحتى و درد زیادى از قطع آنها ایجاد شود از نظر مجاورت آنها با عضلات و پوستها است گرچه اعصاب و عروق را دو گونه رشته‏هاى مستقل و مقابل هم شناخته‏اند ولى درست آنست که یک قسمت از بافت‏هاى رگها را اعصاب تشکیل میدهد یعنى رگ‏ها نیز داراى رشته‏هائى هستند که در مواردى و لو خیلى مختصر آنها را بحس و حرکت وادار میکند مگر اینکه اختلاف در اسم‏گذارى موجب شود که آن رشته‏ها را بنامهاى دیگرى بخوانند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .