احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

فصد و حجامت ، کجا درد بیشتر است؟

و اکثر العروق ألما اذا فصد حبل الذراع و القیفال لاتصالها الى …

از همه بیشتر بریدن و فصد رگ بزرگ که آن را حبل الذراع مینامند و رگ قیفال دردناکتر است زیرا اتصال بعضله و ماهیچه و پوست محکم دارد اما رگ باسلیق و اکحل در فصد کمتر ایجاد درد میکند بشرطى که گوشت زیادى روى آن را نگرفته باشد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 224

تفسیر حدیث شریف :

همان طور که گفته شد اصولا احساس مربوط باعصاب است و اعصاب یکنوع رابطه خاصى با بافته‏هاى تن دارند ولى این ارتباط با همه الیاف و بافت‏ها یکسان نیست در قسمتهائى که ربط عصب با آنها بیشتر است حساسیت زیادتر است رگها چون ارتباط زیادى با اعصاب ندارند زیاد حساس نیستند و اگر گاهى ناراحتى و درد زیادى از قطع آنها ایجاد شود از نظر مجاورت آنها با عضلات و پوستها است گرچه اعصاب و عروق را دو گونه رشته‏هاى مستقل و مقابل هم شناخته‏اند ولى درست آنست که یک قسمت از بافت‏هاى رگها را اعصاب تشکیل میدهد یعنى رگ‏ها نیز داراى رشته‏هائى هستند که در مواردى و لو خیلى مختصر آنها را بحس و حرکت وادار میکند مگر اینکه اختلاف در اسم‏گذارى موجب شود که آن رشته‏ها را بنامهاى دیگرى بخوانند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.