احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

شیرینى کمتر

و یقلل من اکل الحلاوه.

و از شیرنی ها کم استفاده بکنید  .

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 180

تفسیر حدیث شریف :

در ماه شباط باید از مقدار مصرف شیرینى کم کرد در فصل زمستان خصوص در اواخر آن پوست بدن خشک و استخوانها سخت و پوک مى‏شود جریان خون نیز دچار اشکال میگردد امراض جلدى زیاد مى‏شود، حصبه فراوان میگردد، روماتیسم و نقرس بسیار مشاهده مى‏شود. پیدایش و ازدیاد این گونه امراض البته بجهت اختلالاتى است که در مزاج پیدا مى‏شود و در آن سخنى نیست چیزى که قابل بحث و گفتگو است این مطلبست که آیا علل بیمارى منحصر بکمبود ویتامینها و املاح معدنى و تسلط میکروبها است یا موجبات دیگرى هم میتواند داشته باشد، تحقیق آنست که تندرستى ما شرائط زیادترى لازم دارد و تأمین حواس پنجگانه از جمله آنها است مثلا از اقسام ویتامینهائى که در بدن ما لازم است ویتامین ث و گروه ب میباشد این دو نوع ویتامین را بمقدار کافى میتوان از هسته‏هاى تلخ میوه‏ها استفاده کرد حال اگر مدتى براى تأمین این دو احتیاج جز به هسته‏هاى تلخ نپردازید خواهید دید که چگونه تمام مفاصل شما از هم جدا مى‏شود پوست بدن شکاف‏ها و ترک‏هاى زیاد پیدا مى‏کند چشم جایى را نمى‏بیند و هزاران خلل دیگر نظم بدن ما را درهم میریزد. عوارض فوق بر اثر آنست که ذائقه ما سهم شیرینى خود را نگرفته و از این‏ راه نیروى الکتریکى بدن را تأمین نکرده است ولى افراط در خوردن شیرینى‏ها نیز عوارض سوء دیگرى را در بر دارد که به بعضى از آنها فوقا اشاره شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.