احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

شیرینى کمتر

و یقلل من اکل الحلاوه.

و از شیرنی ها کم استفاده بکنید  .

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 180

تفسیر حدیث شریف :

در ماه شباط باید از مقدار مصرف شیرینى کم کرد در فصل زمستان خصوص در اواخر آن پوست بدن خشک و استخوانها سخت و پوک مى‏شود جریان خون نیز دچار اشکال میگردد امراض جلدى زیاد مى‏شود، حصبه فراوان میگردد، روماتیسم و نقرس بسیار مشاهده مى‏شود. پیدایش و ازدیاد این گونه امراض البته بجهت اختلالاتى است که در مزاج پیدا مى‏شود و در آن سخنى نیست چیزى که قابل بحث و گفتگو است این مطلبست که آیا علل بیمارى منحصر بکمبود ویتامینها و املاح معدنى و تسلط میکروبها است یا موجبات دیگرى هم میتواند داشته باشد، تحقیق آنست که تندرستى ما شرائط زیادترى لازم دارد و تأمین حواس پنجگانه از جمله آنها است مثلا از اقسام ویتامینهائى که در بدن ما لازم است ویتامین ث و گروه ب میباشد این دو نوع ویتامین را بمقدار کافى میتوان از هسته‏هاى تلخ میوه‏ها استفاده کرد حال اگر مدتى براى تأمین این دو احتیاج جز به هسته‏هاى تلخ نپردازید خواهید دید که چگونه تمام مفاصل شما از هم جدا مى‏شود پوست بدن شکاف‏ها و ترک‏هاى زیاد پیدا مى‏کند چشم جایى را نمى‏بیند و هزاران خلل دیگر نظم بدن ما را درهم میریزد. عوارض فوق بر اثر آنست که ذائقه ما سهم شیرینى خود را نگرفته و از این‏ راه نیروى الکتریکى بدن را تأمین نکرده است ولى افراط در خوردن شیرینى‏ها نیز عوارض سوء دیگرى را در بر دارد که به بعضى از آنها فوقا اشاره شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .