زیاد گوشت قرمز نخورید

زیاد گوشت قرمز نخورید

و الاکثار من اکل لحوم الوحش و البقر یورث تغیر العقل و تحیر الفهم و تبلد الذهن و کثره النسیان..

زیاد خوردن گوشت گاو و حیوانات وحشى موجب کمى عقل و سرگردانى فهم و بلادت ذهنى و زیادى نسیان میگردد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: ۲۵۲

توضیح حدیث شریف :

هر چیز وقتى زیاده از حد شد و اعتدال خود را از دست داد بجاى سود زیان میرساند گوشت گرچه مخالف بسیار دارد ولى اگر در خوردن آن رعایت اعتدال شود مفید و خدمتگزار جان و تن است همه ضررهاى گوشت در زیاد روى آنست و گر نه گوشت در قبال مضرات- منافع زیادى هم دارد از جمله خواهش جنسى را بجنبش مى‏آورد و اعصاب مغز را بیدار میکند، نازک‏بینى‏هاى شعر او ظریف‏کاریها، عشق‏ها، عاطفه‏ها، ابتکارات علمى و فنى همه در اثر تحریک اعصاب است و گوشت بیش از هر چیز اعصاب را تحریک مینماید علاوه مغز هم غذا میخواهد و غذاى مغز فسفر و یستین است و این دو ماده در گوشت بیش از سایر غذاها یافت مى‏شود ولى با همه خواصى که گوشت در تقویت و تحریک اعصاب دارد اگر زیاده از حد مصرف شود اعصاب را فرسوده و فلج کرده از کار میاندازد، فرسودگى اعصاب همان جنون و تحیر و فراموشى و لا هدفى است. گوشت گاو و حیوانات وحشى از جهت خواص مذکور قوى‏تر و زیادروى در خوردن آنها ضررش بیشتر است.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلد های لازم را پر کنید.

تنها عطر ۱۰۰درصد طبیعی

ایران

مورد تایید آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی