احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

زیاد گوشت قرمز نخورید

و الاکثار من اکل لحوم الوحش و البقر یورث تغیر العقل و تحیر الفهم و تبلد الذهن و کثره النسیان..

زیاد خوردن گوشت گاو و حیوانات وحشى موجب کمى عقل و سرگردانى فهم و بلادت ذهنى و زیادى نسیان میگردد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 252

توضیح حدیث شریف :

هر چیز وقتى زیاده از حد شد و اعتدال خود را از دست داد بجاى سود زیان میرساند گوشت گرچه مخالف بسیار دارد ولى اگر در خوردن آن رعایت اعتدال شود مفید و خدمتگزار جان و تن است همه ضررهاى گوشت در زیاد روى آنست و گر نه گوشت در قبال مضرات- منافع زیادى هم دارد از جمله خواهش جنسى را بجنبش مى‏آورد و اعصاب مغز را بیدار میکند، نازک‏بینى‏هاى شعر او ظریف‏کاریها، عشق‏ها، عاطفه‏ها، ابتکارات علمى و فنى همه در اثر تحریک اعصاب است و گوشت بیش از هر چیز اعصاب را تحریک مینماید علاوه مغز هم غذا میخواهد و غذاى مغز فسفر و یستین است و این دو ماده در گوشت بیش از سایر غذاها یافت مى‏شود ولى با همه خواصى که گوشت در تقویت و تحریک اعصاب دارد اگر زیاده از حد مصرف شود اعصاب را فرسوده و فلج کرده از کار میاندازد، فرسودگى اعصاب همان جنون و تحیر و فراموشى و لا هدفى است. گوشت گاو و حیوانات وحشى از جهت خواص مذکور قوى‏تر و زیادروى در خوردن آنها ضررش بیشتر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + 15 =