احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

زیاد تخم مرغ نخورید

و کثره اکل البیض و ادمانه یولد الطحال و ریاحا فی رأس المعده و الامتلاء من البیض المسلوق یورث الربو و الابتهار.

زیاد تخم مرغ خوردن موجب بزرگى سپرز و بادها در سر معده مى‏شود پرکردن شکم از تخم مرغ کبابى باعث ضیق نفس و تنگى سینه میگردد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص:247

توضیح حدیث شریف :

دکتر گیلورد هاوزر دانشمند و غذاشناس مشهور در کتاب گذرنامه خود میگوید تخم مرغ در تغذیه مقام مهمى چون شیر دارد زیرا داراى مواد سفیده‏اى از نوع عالى است و سرشار از تمام ویتامینها باستثناى ث میباشد، و براى هر کس لازم است که در هفته چهار تا پنج تخم مرغ بخورد ولى اشخاص سالخورده بعلت کولسترولى که در تخم‏مرغ هست باید احتیاط کنند و از مصرف آن خوددارى نمایند و آن را بحد اقل ممکن تقلیل دهند. کلسترل سمى است که عامل اصلى ساختمان سنگهاى صفراوى و کبدى و مثانه میباشد. علاوه بر آنکه نباید بخوردن تخم مرغ ادامه داد در یک وعده هم نباید زیاد خورد خصوص اگر با پوست کنار آتش پخته باشد تخم مرغ خام خوردنش خوب نیست پخته و سفت‏شده آن مطلوب نیست بهترین پختن‏ها نیم بند کردن آنست (عسلى). براى عسلى کردن تخم مرغ نباید آن را در آب جوشانید بلکه باید در آبى که نزدیک بجوش باشد آن را بعمل آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + 4 =