احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

زمان همبسترى‏ که موجب بروز امراض می شود

لا تقرب النساء من اول اللیل صیفا و لا شتاء لان المعده و العروق ممتلیه و هو غیر محمود و یتولد منه القولنج و الفالج و اللقوه و النقرس و الحصاه و التقطیر و الفتق و ضعف البصر.

در اول شب چه تابستان و چه زمستان از آمیزش با زنان باید اجتناب کرد زیرا در اول شب معده و عروق پر است و آمیزش ناپسند و موجب قولنج و فالج و لقوه و نقرس و سنگ و تقطیر بول و فتق و ضعف چشم مى‏شود.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 292

توضیح حدیث شریف :

وقتى غذا از راه دهان وارد معده ما مى‏شود بفاصله کمى تحت تأثیر دستگاه گوارش تغییراتى پیدا کرده بکمک دستگاه جذب وارد خون مى‏شود و در این وقت است که فشار خون بالا میرود و در مقابل اعصاب را یکنوع سستى و رخوتى فرا میگیرد. وقتى شخص باعمال غریزه جنسى میپردازد اعصاب تحریک شده و فشار خون بالا میرود و در صورتى که این کار هنگام پر بودن معده و عروق صورت بگیرد با ازدیاد فشار خون و تحریک فوق العاده اعصاب خطرهاى مذکور را متضمن است. اگر رگى پاره شود که از دسته شریانها و وریدها نباشد ایجاد ورم‏ها و دردها میکند که از جمله آنها نقرس است و چنانچه خونریزى در مغز شود شخص مبتلاى بفلج میگردد (تحریک ناگهانى اعصاب‏ اختلالى در آنها ایجاد میکند که موجب فلج مى‏شود و لو خونریزى هم نشود) و در صورتى که از خطرهاى مذکور بجهد و کار آمیزش خاتمه پیدا کند بر اثر پائین آمدن فشار خون و کم شدن حرارت غریزى معدى بحد افراط بیمارى ثقل و قولنج پدید مى‏آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .