احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

زمان همبسترى‏ که موجب بروز امراض می شود

لا تقرب النساء من اول اللیل صیفا و لا شتاء لان المعده و العروق ممتلیه و هو غیر محمود و یتولد منه القولنج و الفالج و اللقوه و النقرس و الحصاه و التقطیر و الفتق و ضعف البصر.

در اول شب چه تابستان و چه زمستان از آمیزش با زنان باید اجتناب کرد زیرا در اول شب معده و عروق پر است و آمیزش ناپسند و موجب قولنج و فالج و لقوه و نقرس و سنگ و تقطیر بول و فتق و ضعف چشم مى‏شود.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 292

توضیح حدیث شریف :

وقتى غذا از راه دهان وارد معده ما مى‏شود بفاصله کمى تحت تأثیر دستگاه گوارش تغییراتى پیدا کرده بکمک دستگاه جذب وارد خون مى‏شود و در این وقت است که فشار خون بالا میرود و در مقابل اعصاب را یکنوع سستى و رخوتى فرا میگیرد. وقتى شخص باعمال غریزه جنسى میپردازد اعصاب تحریک شده و فشار خون بالا میرود و در صورتى که این کار هنگام پر بودن معده و عروق صورت بگیرد با ازدیاد فشار خون و تحریک فوق العاده اعصاب خطرهاى مذکور را متضمن است. اگر رگى پاره شود که از دسته شریانها و وریدها نباشد ایجاد ورم‏ها و دردها میکند که از جمله آنها نقرس است و چنانچه خونریزى در مغز شود شخص مبتلاى بفلج میگردد (تحریک ناگهانى اعصاب‏ اختلالى در آنها ایجاد میکند که موجب فلج مى‏شود و لو خونریزى هم نشود) و در صورتى که از خطرهاى مذکور بجهد و کار آمیزش خاتمه پیدا کند بر اثر پائین آمدن فشار خون و کم شدن حرارت غریزى معدى بحد افراط بیمارى ثقل و قولنج پدید مى‏آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.