احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

زمان درست همبستری

فی آخر اللیل اصلح للبدن و ارجى للولد و ازکى للعقل فی النسل.

در آخر شب آمیزش با زن براى بدن و سلامتى تن صالحتر است و بیشتر امید میدهد که شخص داراى فرزند شود و عقل فرزند و فرزندزادگان را پاکیزه‏تر میگرداند.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 292

توضیح حدیث شریف

مقصود اصلى و طبیعى از ازدواج پیدا شدن نسل و فرزند است، میل و شهوت جنسى براى آنست که شرائط ایجاد نسل فراهم شود و براى اینکه این طبیعت در محل قانونى خود اعمال شود شرائطى لازم است که از جمله آنها ملاحظه وقت آمیزش میباشد، بهترین وقت آمیزش آخر شب است که فعالیت هاضمه کم شده و فشار خون معتدل و اعصاب آرامش پیدا کرده‏اند براى اینکه نسلى تولید شده و طفلى موجود گردد باید دو نوع سلول از مرد و زن با هم ترکیب شود، سلول مرد را اسپرماتوزئید و سلول زن را تخم میگویند، خلل و نقیصه‏هائى که در ساختمان این دو سلول یا ترکیب و ارتباط این دو با هم پیدا مى‏شود سبب عقیم شدن دائم یا موقت میگردد. موجبات عقیم شدن بسیار است از آن جمله اعمال غریزه جنسى هنگام پر بودن معده و بالا رفتن فشار خون میباشد وظایف الاعضاء ثابت مى‏کند که چون عضوى بکار طبیعى خود مى‏پردازد عضو دیگر نمى‏تواند مأموریت عصبى خود را بطور کامل انجام دهد بنا بر این‏ فعالیت اعصاب شکم و اشتغالى که بعمل هضم دارد مانع از آنست که دستگاه تناسل و اعصاب مربوطه بآن کار خود را بصورت کامل و تمام انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .