احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

رهائى از سر دردی که به واسطه حمام دچار میشود

و اذا اردت دخول الحمام و ان لا تجد فی رأسک ما یوذیک فابدء قبل دخولک بخمس جرع من ماء فاتر فانک تسلم ان شاء اللَّه من وجع الرأس.

هنگامى که خواستى داخل حمام شوى و گرفتار درد سر و گیجى آن نگردى قبل از ورود در گرمخانه یا فرو رفتن در آب گرم پنج جرعه از آب نیم گرم بیاشام که بخواست خداى تعالى از دردسر و شقیقه سالم میمانى.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 254

توضیح حدیث شریف :

بسیارى هستند که حمام آنها را به سر درد و سرگیجه مبتلا مى‏کند علت این ناراحتى کمى رطوبات داخلى و معدى است هواى گرم و رطوبى حمام روى پوست و ظاهر بدن تأثیر میکند بدن عرق کرده و رطوبات داخلى آن کم مى‏شود خشگى و یبوست دفعى شکم و انقلابى که در معده ایجاد میگردد سبب دل بهم خوردگى و درد و گیجى سر مى‏شود. آشامیدن آب نیم گرم کمبود رطوبات را جبران مى‏کند، در نسخه دیگر علاوه توصیه شده است که ابتدا پنج مشت آب گرم بروى سر ریخته شود آب گرمى که در ابتدا بروى سر ریخته مى‏شود عمل تعویق پیشانى و شقیقه‏ها را تسهیل مینماید و این سهولت از سرگیجه و درد سر جلوگیرى میکند زیرا یک قسمت از موجبات سر درد کندى عمل غدد تعریقى اعالى بدن است بهترین شاهدش آنست که در این‏ هنگام اسافل بدن بیشتر عرق میکند خصوص ساق پا که عرق و سردى در آن محسوس است و گاهى سر درد و گیجى آن مربوط ببدى هوا و کمى اکسیژن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.