احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

دندان ها چگونه سفید می شود ؟

و من اراد ان یبیض اسنانه فلیأخذ جزء من ملح اندرانى و مثله زبد البحر فیسحقها ناعما و یستن به.

کسى که میخواهد دندانهاى سفیدى داشته باشد مقدارى نمک ترکى (اندرانى) و بهمان اندازه کف دریا (زبد) هر دو را نرم سائیده بدندانها بمالد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه / ص: 205

تفسیر حدیث شریف :

سفید کردن دندان: بعضى از دندانها جنسا سفید و درخشان است و بعضى را با وسائل و داروها باید سفید کرد آفریقائیها که از اشعه آفتاب بیشتر از مردم دیگر استفاده میکنند دندان‏هاى آنها سفیدتر و محکمتر است. چربى‏هاى حیوانى بخصوص در مزاج تولید عفونت مى‏کند و در نتیجه کلسیم را نابود کرده دندان‏ها را فاسد مینماید. نور و حرارت خورشید چربیهاى زائد را از مسامات خارج و مبدل به ویتامین (د) میسازد، افریقائیها از این خدمت طبیعت بحد کافى بهره‏مند میباشند. کسانى که دندانشان زرد شود میتوانند متوسل بخمیرها و گردهاى طبى شوند ولى براى آنکه از خطرات تصنع و ایادى تاجر تأمین داشته باشیم بهتر آنست که از گردهاى ساده طبیعى مصرف کنیم. آب دریا از نظر املاح معدنى کاملترین چیزها است و کف‏ روى آب دریا از لحاظ ویتامین (د) نیز کامل است و بهتر از هر چیز میتواند این کمبود را جبران کند و نمک ترکى نیز بهترین وسیله ضد عفونى است، ترکیب این دو ماده دندان را سفید کرده و از خطرات زیادى مصونیت می بخشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − سیزده =