احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

دندان ها چگونه سفید می شود ؟

و من اراد ان یبیض اسنانه فلیأخذ جزء من ملح اندرانى و مثله زبد البحر فیسحقها ناعما و یستن به.

کسى که میخواهد دندانهاى سفیدى داشته باشد مقدارى نمک ترکى (اندرانى) و بهمان اندازه کف دریا (زبد) هر دو را نرم سائیده بدندانها بمالد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه / ص: 205

تفسیر حدیث شریف :

سفید کردن دندان: بعضى از دندانها جنسا سفید و درخشان است و بعضى را با وسائل و داروها باید سفید کرد آفریقائیها که از اشعه آفتاب بیشتر از مردم دیگر استفاده میکنند دندان‏هاى آنها سفیدتر و محکمتر است. چربى‏هاى حیوانى بخصوص در مزاج تولید عفونت مى‏کند و در نتیجه کلسیم را نابود کرده دندان‏ها را فاسد مینماید. نور و حرارت خورشید چربیهاى زائد را از مسامات خارج و مبدل به ویتامین (د) میسازد، افریقائیها از این خدمت طبیعت بحد کافى بهره‏مند میباشند. کسانى که دندانشان زرد شود میتوانند متوسل بخمیرها و گردهاى طبى شوند ولى براى آنکه از خطرات تصنع و ایادى تاجر تأمین داشته باشیم بهتر آنست که از گردهاى ساده طبیعى مصرف کنیم. آب دریا از نظر املاح معدنى کاملترین چیزها است و کف‏ روى آب دریا از لحاظ ویتامین (د) نیز کامل است و بهتر از هر چیز میتواند این کمبود را جبران کند و نمک ترکى نیز بهترین وسیله ضد عفونى است، ترکیب این دو ماده دندان را سفید کرده و از خطرات زیادى مصونیت می بخشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .