احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

دفع گازهاى مسموم‏

و من اراد ان لا یصیبه ریح فی بدنه فلیأکل الثوم کل سبعه ایام مره.

کسى که میخواهد بدنش از استیلاى باد (وروم) در امان باشد هر هفته یک بار سیر بخورد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 274

توضیح حدیث شریف :

یکى از چیزهائى که مورد انکار مخالفت طب جدید قرار گرفته وجود باد در بدن است که آن را دستاویز حملات سخت و ناروائى بطب قدیم کرده‏اند، طب جدید (یا اطباى امروز) تصور میکنند مراد قدما از باد همان تموج هوا و ترکیبى از ازت و اکسیژن است و حال آنکه یک مراجعه دقیق بآثار قدما و طرز معالجات آنها مطلب را روشن و اشتباه را بر طرف میسازد. میدانیم آب وقتى یخ مى‏بندد ذرات ترکیبى آن (ملکول‏ها) باد مى‏کند و بهمین جهت بدیوارهاى حوض فشار مى‏آورد و آن را میشکند مقصود از این باد کردن این است که فاصله اتم اکسیژن باد و اتم هیدروژن زیاد مى‏شود و آیا میان این فواصل را چه ماده‏اى پر مى‏کند (وجود خلاء بدلیل عقل و فلسفه باطل است) هر چیز باشد باصطلاح قدما نامش باد است و لو اینکه وجود چنین فضائى را قدما کشف نکرده بودند اما اصولا بهر چیز که فضائى را پر کند و مایه انبساط اجسام شود اصطلاحا باد میگفتند. همه کس دیده است که بیشتر مرده‏ها باد مى‏کنند و ذرات ترکیبى‏ آنها از هم منبسط و باز مى‏شود تا جایى که یکسره از هم بپاشد میان آنها را هر چیز پرکند باصطلاح قدما باد است همچنین بعضى از اورام و برآمدگیهائى که در بدن اشخاص پیدا مى‏شود و ایجاد دردهاى مختلف میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 3 =