در چه سنى حجامت کنیم ؟

در چه سنى حجامت کنیم ؟

و لتکن الحجامه بقدر ما یمضى من السنین ابن عشرین سنه الى …

کسى که در مرحله بیست سالگى است هر بیست روز یک مرتبه و سى ساله هر سى روز یک بار چهل ساله هر چهل روز خلاصه هر کس بر حسب سنش بترتیب مذکور حجامت کند.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه / ص: ۲۱۵

تفسیر حدیث شریف :

یکى از بهترین معالجات طبیعى حجامت و فصد است که در قدیم معمول و امروزه متأسفانه متروک شده است. اوایلى که نداى مخالفت با حجامت در کشور ما برپا شد جوانانى را که تحت تأثیر افکار غلط و تبلیغات اروپائى واقع شده بودند بسیار میدیدیم که خون بدن خود را از هر دریدگى و جراحت که جریان مى‏یافت مى‏بلعیدند. طب قدیم عمده علت امراض را فساد خون میدانست و از این جهت بدفع خون بسیار اهمیت میداد خوشبختانه اخیرا در کشورهاى مترقى خون گرفتن در ردیف بهترین معالجات در آمده است و یک قسمت بیماریهاى عفونى را با خون گرفتن و زالو انداختن درمان میکنند. دکتر (مى‏یر) میگوید عفونت‏هاى وریدى خصوص وریدهاى گردن (اوداج) تأثیرات بدى در بدن مخصوصا در ساق پاها دارد و تا وقتى که این کانون عفونى معدوم نشود بهیچ وجه نمى‏توان بیمار مبتلا به فلیبت، آرتریت و امراضى نظیر آنها را معالجه کرد براى معالجه عفونت‏هاى وریدى چاره منحصر بدفع خون خصوص بوسیله زالو است.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلد های لازم را پر کنید.

تنها عطر ۱۰۰درصد طبیعی

ایران

مورد تایید آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی