احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

خوردن انار بعد از حجامت

و امتص من الرمان المز فإنه یقوى النفس و یجلى الدم.

بعد از حجامت مکیدن انار ملس لازم است زیرا نفس را تقویت و خون را صاف میکند.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ص: 229

تفسیر حدیث شریف :

نفس بر معانى مختلفى اطلاق شده از جمله روح بخارى است، روح بخارى نیروئى است که بر اثر سوخت مایعات اضافى و مواد غذائى در بدن تولید میگردد، این روح چون پس از اتمام خلقت بدن و از مواد غذائى پدید مى‏آید حادث و فانى و مانند خود بدن دائما در تحلیل و تبدیل است و شاید مراد از روحى که طبق اشاره بعضى از اخبار مى‏میرد همین روح باشد. در هر حال سوخت بدن را مواد غذائى و مایعات و قندها و نشاسته‏ها تأمین میکنند اما هیچ کدام از آنها بدون کمک ماده دیگرى (ویتامین ث) نمیسوزد بنا بر این روح بخارى بدون ویتامین ث تولید نمى‏شود و نیرو نمیگیرد بسیارى از میوه‏ها منبع سرشار این ویتامین هستند از جمله انار خصوص انار ملس. بعد از فصد و حجامت انار بهترین و مفیدترین خوردنیها است زیرا بشرحى که گذشت بدن ما را آماده جذب مواد غذائى میکند و با احراق مواد سوختى و تبخیر مایعات ایجاد حرارت و تقویت روح بخارى مینماید. شاید مکیدن انار همان طور که در متن تصریح شده موضوعیتى داشته باشد آنچنان که با هسته خوردن و آب آن را آشامیدن کار مکیدن‏ را صورت ندهد و نیز ممکن است مقصود از مکیدن آشامیدن آب انار باشد بهر نحوى که میسر شود و چون در آن عصر براى استفاده از آب انار آن را مى‏مکیدند طبق معمول دستور فرموده است. بعید نیست که در انار غیر از املاح و ویتامین‏هائى که کشف شده است ماده دیگرى وجود داشته باشد که باعث تقویت و نشاط روح شود و اگر این خاصیت را از وجود همان ویتامین ث بدانند حتما نوع آن ویتامین یا ویتامین ث‏هائى که در میوه‏ها و سبزیجات دیگر دیده مى‏شود فرق دارد زیرا حسا مشاهده مى‏شود تقویت و نشاطى که فکر و روح ما از انار میگیرد از میوه‏هاى دیگر نمى‏تواند، احتمال دارد که مراد از نفس و تقویت آن نیرومند گردانیدن دستگاه مغز و اعصاب دماغ باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .