احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

خوردن انار بعد از حجامت

و امتص من الرمان المز فإنه یقوى النفس و یجلى الدم.

بعد از حجامت مکیدن انار ملس لازم است زیرا نفس را تقویت و خون را صاف میکند.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ص: 229

تفسیر حدیث شریف :

نفس بر معانى مختلفى اطلاق شده از جمله روح بخارى است، روح بخارى نیروئى است که بر اثر سوخت مایعات اضافى و مواد غذائى در بدن تولید میگردد، این روح چون پس از اتمام خلقت بدن و از مواد غذائى پدید مى‏آید حادث و فانى و مانند خود بدن دائما در تحلیل و تبدیل است و شاید مراد از روحى که طبق اشاره بعضى از اخبار مى‏میرد همین روح باشد. در هر حال سوخت بدن را مواد غذائى و مایعات و قندها و نشاسته‏ها تأمین میکنند اما هیچ کدام از آنها بدون کمک ماده دیگرى (ویتامین ث) نمیسوزد بنا بر این روح بخارى بدون ویتامین ث تولید نمى‏شود و نیرو نمیگیرد بسیارى از میوه‏ها منبع سرشار این ویتامین هستند از جمله انار خصوص انار ملس. بعد از فصد و حجامت انار بهترین و مفیدترین خوردنیها است زیرا بشرحى که گذشت بدن ما را آماده جذب مواد غذائى میکند و با احراق مواد سوختى و تبخیر مایعات ایجاد حرارت و تقویت روح بخارى مینماید. شاید مکیدن انار همان طور که در متن تصریح شده موضوعیتى داشته باشد آنچنان که با هسته خوردن و آب آن را آشامیدن کار مکیدن‏ را صورت ندهد و نیز ممکن است مقصود از مکیدن آشامیدن آب انار باشد بهر نحوى که میسر شود و چون در آن عصر براى استفاده از آب انار آن را مى‏مکیدند طبق معمول دستور فرموده است. بعید نیست که در انار غیر از املاح و ویتامین‏هائى که کشف شده است ماده دیگرى وجود داشته باشد که باعث تقویت و نشاط روح شود و اگر این خاصیت را از وجود همان ویتامین ث بدانند حتما نوع آن ویتامین یا ویتامین ث‏هائى که در میوه‏ها و سبزیجات دیگر دیده مى‏شود فرق دارد زیرا حسا مشاهده مى‏شود تقویت و نشاطى که فکر و روح ما از انار میگیرد از میوه‏هاى دیگر نمى‏تواند، احتمال دارد که مراد از نفس و تقویت آن نیرومند گردانیدن دستگاه مغز و اعصاب دماغ باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.