احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

حجامت برای لثه و دندان برای غلبه حرارت برای طپش قلب

و قد یحتجم تحت الذقن لعلاج القلاح فی الفم و من فساد اللثه.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 220

⬅️ گاهى زیر چانه را حجامت میکنند براى معالجه قلاح دهان و خرابى لثه‏ هاى دندان  و غیر آن از بیمارى دهان و همچنین حجامت بین دو کتف در مورد بیمارى خفقان که ناشى از امتلاء و غلبه حرارت باشد نافع است و حجامتى که از ساقها دفع خون میکند گاهى امتلاء را بحد محسوس کم و برطرف میکند. خفقان طپش قلب و دوران سر است.

⬅️ قلاح زخمى است که در دهان و زبان پیدا مى‏شود و در اطفال زیادتر پدید مى‏آید. بو على سینا در قانون میفرماید حجامت روى کامل (میان دو کتف) دهان معده را ضعیف میکند و حجامت روى اخدعین موجب رعشه سر میگردد پس بهتر آنست که قدرى پائین‏تر از گودى گردن و کمى بالاتر از کاهل حجامت شود زیرا حجامت روى نقره همان طور که گفته شد موجب زیادى فراموشى میگردد مگر اینکه براى معالجه سرفه و تصفیه خون حجامت شود که در این صورت باید زیر کاهل را حجامت کرد. حجامتى که بین کتفین صورت گیرد در مورد امراض سینه و تنگ نفس خونى نافع است لیکن معده را ضعیف و خفقان را شدید میکند. حجامت زیر چانه در مورد دندانها و صورت و حلقوم بسیار مفید است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + 3 =