حجامت برای سنگینی سر

حجامت برای سنگینی سر

حجامه النقره تنفع من ثقل الرأس و حجامه الاخدعین تخفف عن الرأس و الوجه و العینین الى …

حجامت در گودى پس گردن در مورد سنگینى سر مفید است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: ۲۱۹

توضیح حدیث شریف :

حجامت اخدعان (دو رگى است که در دو طرف پشت گردن واقع شده) سر و صورت و چشمها را از سنگینى و رخوت بیرون مى‏آورد و براى درد دندانها بسیار نافعست و بسا مى‏شود که در آن موارد کار فصد را صورت میدهد. بو على سینا در قانون میگوید «الحجامه على النقره خلیفه الاکحل» در مورد سنگینى طرفین پیشانى نافع است، از آب ریزش چشم جلوگیرى میکند در معالجه جرب چشم و بخر (بوى بد و عفونت) در دهان سودمند است.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلد های لازم را پر کنید.

تنها عطر ۱۰۰درصد طبیعی

ایران

مورد تایید آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی