احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

حجامت برای سنگینی سر

حجامه النقره تنفع من ثقل الرأس و حجامه الاخدعین تخفف عن الرأس و الوجه و العینین الى …

حجامت در گودى پس گردن در مورد سنگینى سر مفید است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 219

توضیح حدیث شریف :

حجامت اخدعان (دو رگى است که در دو طرف پشت گردن واقع شده) سر و صورت و چشمها را از سنگینى و رخوت بیرون مى‏آورد و براى درد دندانها بسیار نافعست و بسا مى‏شود که در آن موارد کار فصد را صورت میدهد. بو على سینا در قانون میگوید «الحجامه على النقره خلیفه الاکحل» در مورد سنگینى طرفین پیشانى نافع است، از آب ریزش چشم جلوگیرى میکند در معالجه جرب چشم و بخر (بوى بد و عفونت) در دهان سودمند است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .