احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

حجامت براى جوشها

الا انها تنفع ذوى البثور و الدمامیل.

حجامت از ساق پا ضرر مذکور را دارد مگر اینکه از بروز جوش‏ها و دمل‏ها جلوگیرى میکند و آنها را برطرف می سازد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ص: 222

توضیح حدیث شریف :

شیخ بو علی در قانون میفرماید حجامت از ساق پا مانند فصد و رگ زدنست و همان فواید و عوارض را در بر دارد. حجامت روى ران‏ها در مورد ورم‏ها و جوشها و دملهائى که در الیتین حادث مى‏شود و زیر زانو پدید مى‏آید سودمند است و براى ضربان زانو که از اخلاط حاره پیدا مى‏شود و خراجهاى عفونى و قرحه‏هاى کهنه در ساق و قسمتهاى مختلف پا مفید است. حجامت از پشت پا (بالاى انگشتان و قسمت برآمدگى پا) براى درمان حبس خون حیض و معالجه عرق النساء و نقرس نافع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.