حجامت از چه بیماریها مصونیت میدهد ؟

حجامت از چه بیماریها مصونیت میدهد ؟

فانک متى فعلت ذلک امنت من اللقوه و البرص و البهق و الجذام.

اگر باین دستور عمل کنى از لقوه و برص و بهق و جذام در امان خواهى بود.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: ۲۲۸

تفسیر حدیث شریف :

برص و بهق لکه‏هائى است که برنگ سفید و زرد و سیاه در روى پوست پیدا مى‏شود طب امروز و قدیم هر دو این گونه عوارض را ناشى از درست کار نکردن کبد میداند ولى بعید نیست که ایجاد سده‏هائى در لوله‏هاى موئین رگها نیز موجد این نوع عارضه بشود، در هر صورت حجامت بطریق مذکور بهترین درمان برص و بهق است زیرا خون فاسد را دفع میکند مواد مسموم را خارج میسازد وضع مجارى خون را منظم میکند. لقوه عبارت از رعشه‏اى است که در سر و صورت پیدا مى‏شود علتش هر چه باشد خواه بى‏نظمى اعصاب و خواه اختلال عروق حجامت از آن جلوگیرى میکند زیرا هر یک از دو علت نیز معلول فساد خون یا تشنج دیگرى است که با دفع مواد زائد مسموم و جریان خون از آن پیش‏گیرى مى‏شود. جذام از بیمارى‏هاى ویروسى است که عدم زکام و خارج نشدن مایعات اضافى دماغ زمینه آن را مستعد میکند، حجامت نیز شخص را از ابتلاى بآن مصونیت میدهد.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلد های لازم را پر کنید.

تنها عطر ۱۰۰درصد طبیعی

ایران

مورد تایید آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی