احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

حجامت از چه بیماریها مصونیت میدهد ؟

فانک متى فعلت ذلک امنت من اللقوه و البرص و البهق و الجذام.

اگر باین دستور عمل کنى از لقوه و برص و بهق و جذام در امان خواهى بود.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 228

تفسیر حدیث شریف :

برص و بهق لکه‏هائى است که برنگ سفید و زرد و سیاه در روى پوست پیدا مى‏شود طب امروز و قدیم هر دو این گونه عوارض را ناشى از درست کار نکردن کبد میداند ولى بعید نیست که ایجاد سده‏هائى در لوله‏هاى موئین رگها نیز موجد این نوع عارضه بشود، در هر صورت حجامت بطریق مذکور بهترین درمان برص و بهق است زیرا خون فاسد را دفع میکند مواد مسموم را خارج میسازد وضع مجارى خون را منظم میکند. لقوه عبارت از رعشه‏اى است که در سر و صورت پیدا مى‏شود علتش هر چه باشد خواه بى‏نظمى اعصاب و خواه اختلال عروق حجامت از آن جلوگیرى میکند زیرا هر یک از دو علت نیز معلول فساد خون یا تشنج دیگرى است که با دفع مواد زائد مسموم و جریان خون از آن پیش‏گیرى مى‏شود. جذام از بیمارى‏هاى ویروسى است که عدم زکام و خارج نشدن مایعات اضافى دماغ زمینه آن را مستعد میکند، حجامت نیز شخص را از ابتلاى بآن مصونیت میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.