احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

حجامت‏

فإذا اردت الحجامه فلیکن فی اثنى عشر لیله من الهلال الى …

چون خواستى حجامت کنى وقت آن را از دوازدهم ماه تا پانزدهم قرار بده و در بیرون از این چهار روز حجامت نکن مگر از آن ناچار شوى زیرا خون با نقصان و زیادتى ماه کم و زیاد مى‏شود.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ ص: 214

توضیح حدیث شریف : کسانى که در سواحل دریاها زندگى میکنند میدانند که آب دریا در ساعاتى از روز بالا مى‏آید و در ساعات دیگرى پائین مى‏رود، بالا آمدن آب را مد و پائین رفتن آن را جزر میگویند. این جزر و مد با اختلاف روزهاى قمرى مختلف مى‏شود یعنى در اوایل و اواخر ماه جزر بیشتر و مد کمتر است و در اواسط ماه مد بیشتر و جزر کمتر میباشد باین جهت جاذبه خورشید و ماه هر دو را در جزر و مد آب مؤثر میدانند این جزر و مد که انبساط ذرات ترکیبى آب میباشد اختصاصى بآب دریا ندارد بلکه در تمام مایعات دیده مى‏شود و در بعضى از آنها خیلى محسوس است مانند خون. شیخ بو على سینا در قانون میگوید حجامت در اول ماه صلاح نیست زیرا اخلاط حرکت و جنبشى ندارد و در آخر ماه نیز خوب نیست زیرا اخلاط رو بنقصان میگذارد بهترین اوقاتش وسط ماه است زیرا بواسطه زیاد شدن نور ماه اخلاط زیاد مى‏شود و جنبش میکند و خوبتر آنست که دو سه ساعت از روز بالا آمده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 − دو =