تخم مرغ و ماهى‏ و یا شیر و نبیذ با هم نخورید

تخم مرغ و ماهى‏ و یا شیر و نبیذ با هم نخورید

و احذر ان تجمع بین البیض و السمک فی المعده فی وقت واحد فإنهما متى اجتمعا فی جوف الانسان ولد علیه النقرس و القولنج و البواسیر و وجع الاضراس فاللبن و النبیذ الذی یشربه أهله إذا اجتمعا، ولدا النقرس، و البرص.

از اینکه در یک وعده غذا میان ماهى و تخم مرغ در شکم جمع کنى پرهیز کن زیرا آن دو وقتى در شکم انسان مجتمع شدند نقرس و قولنج و بو اسیر و درد دندان تولید میکنند  همچنین شیر (یا ماست) با نبیذ که اهلش مى‏آشامند هر گاه با هم جمع شوند ناخوشى نقرس و برص پدید مى‏آید.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ ۲۳۳

توضیح حدیث شریف :

بسیارى از غذاها با هم ناسازگار هستند بعضى چون با هم ترکیب و آمیخته شوند خاصیت همدگر را خنثى میکنند در این صورت غذائیت آن نابود مى‏شود و چنانچه بخوردن این نوع غذاها ادامه دهیم دچار کمبود املاح و ویتامین‏هاى لازم شده مستعد انواع بیماریها خواهیم شد بعضى چون با هم خورده شوند از ترکیب آنها سمى تولید مى‏شود که بدن را عرصه تاخت و تاز میکربها و امراض میکند و بعض دیگر از آنها هضم نمیشود و در معده تولید عفونت و کرم میکند و مقدمه بیمارى نقرس، روماتیسم قولنج و بواسیر و پیوره میگردد، بعضى جذب بدن نمیشود و در خون رسوب میکند و در نتیجه امراضى مانند انواع سوداها و اگزماها تولید میکند. پس بهتر آنست تا آنجا که از غذاشناسى اطلاع نداریم هر وعده بیک رقم غذاى ساده قناعت کنیم.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلد های لازم را پر کنید.

تنها عطر ۱۰۰درصد طبیعی

ایران

مورد تایید آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی