احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

تخم مرغ و ماهى‏ و یا شیر و نبیذ با هم نخورید

و احذر ان تجمع بین البیض و السمک فی المعده فی وقت واحد فإنهما متى اجتمعا فی جوف الانسان ولد علیه النقرس و القولنج و البواسیر و وجع الاضراس فاللبن و النبیذ الذی یشربه أهله إذا اجتمعا، ولدا النقرس، و البرص.

از اینکه در یک وعده غذا میان ماهى و تخم مرغ در شکم جمع کنى پرهیز کن زیرا آن دو وقتى در شکم انسان مجتمع شدند نقرس و قولنج و بو اسیر و درد دندان تولید میکنند  همچنین شیر (یا ماست) با نبیذ که اهلش مى‏آشامند هر گاه با هم جمع شوند ناخوشى نقرس و برص پدید مى‏آید.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ 233

توضیح حدیث شریف :

بسیارى از غذاها با هم ناسازگار هستند بعضى چون با هم ترکیب و آمیخته شوند خاصیت همدگر را خنثى میکنند در این صورت غذائیت آن نابود مى‏شود و چنانچه بخوردن این نوع غذاها ادامه دهیم دچار کمبود املاح و ویتامین‏هاى لازم شده مستعد انواع بیماریها خواهیم شد بعضى چون با هم خورده شوند از ترکیب آنها سمى تولید مى‏شود که بدن را عرصه تاخت و تاز میکربها و امراض میکند و بعض دیگر از آنها هضم نمیشود و در معده تولید عفونت و کرم میکند و مقدمه بیمارى نقرس، روماتیسم قولنج و بواسیر و پیوره میگردد، بعضى جذب بدن نمیشود و در خون رسوب میکند و در نتیجه امراضى مانند انواع سوداها و اگزماها تولید میکند. پس بهتر آنست تا آنجا که از غذاشناسى اطلاع نداریم هر وعده بیک رقم غذاى ساده قناعت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.