احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

بعد از نزدیکی گوشت بخورید

و یحمد فیه الجماع و ینفع اکل اللحم السمین.

در این ماه اعمال غریزه جنسى پسندیده است و خوردن گوشت پروار و چرب سود می‏بخشد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 158

توضیح حدیث شریف :

قدماى از اطباء معتقد بودند که هر مرتبه که عمل مجامعت تکرار شود و هر مقدارى از انسان و حیوان دفع منى گردد چندین گام بسوى مرگ نزدیک شده و قسمتى از جان و قواى خود را از دست داده است. علم امروز میگوید منى همواره در بیضه‏ها تشکیل مى‏شود و چون زیاد شد خودبخود در خواب یا بیدارى دفع میگردد جلوگیرى از دفع منى و جمع‏آورى آن در کیسه‏هاى بیضه ثمرى براى حفظ قوى ندارد و اصولا ربطى با نیروى بدن از نظر علم امروز آشکار نیست. ولى این را نمى‏شود منکر شد که دفع منى خصوص با اراده و توجه نفس اعصاب را فوق العاده تحریک میکند و تحریک فوق العاده اعصاب موجب فرسودگى آنها و عوارض بسیارى خواهد بود. در ماه دوم پائیز اعصاب بدن ما مانند درختان یکنوع آرامش و خواب طبیعى دارند عمل مجامعت آنها را از خواب آلودگى بیدار کرده و بیک تحرک معتدل و مفید وامیدارد. خوردن گوشت چرب دستگاه تناسلى را آماده‏تر و بدن را براى کارهاى سخت مهیا و از تأثیر برودت هوا مصونیت میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .