احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

بعد از نزدیکی گوشت بخورید

و یحمد فیه الجماع و ینفع اکل اللحم السمین.

در این ماه اعمال غریزه جنسى پسندیده است و خوردن گوشت پروار و چرب سود می‏بخشد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 158

توضیح حدیث شریف :

قدماى از اطباء معتقد بودند که هر مرتبه که عمل مجامعت تکرار شود و هر مقدارى از انسان و حیوان دفع منى گردد چندین گام بسوى مرگ نزدیک شده و قسمتى از جان و قواى خود را از دست داده است. علم امروز میگوید منى همواره در بیضه‏ها تشکیل مى‏شود و چون زیاد شد خودبخود در خواب یا بیدارى دفع میگردد جلوگیرى از دفع منى و جمع‏آورى آن در کیسه‏هاى بیضه ثمرى براى حفظ قوى ندارد و اصولا ربطى با نیروى بدن از نظر علم امروز آشکار نیست. ولى این را نمى‏شود منکر شد که دفع منى خصوص با اراده و توجه نفس اعصاب را فوق العاده تحریک میکند و تحریک فوق العاده اعصاب موجب فرسودگى آنها و عوارض بسیارى خواهد بود. در ماه دوم پائیز اعصاب بدن ما مانند درختان یکنوع آرامش و خواب طبیعى دارند عمل مجامعت آنها را از خواب آلودگى بیدار کرده و بیک تحرک معتدل و مفید وامیدارد. خوردن گوشت چرب دستگاه تناسلى را آماده‏تر و بدن را براى کارهاى سخت مهیا و از تأثیر برودت هوا مصونیت میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.