از آنجا که گوشت کمتر روئیده است‏ باید حجامت کند

از آنجا که گوشت کمتر روئیده است‏ باید حجامت کند

و لیعمل الفاصد ان یفصد من العروق ما کان فی المواضع القلیله اللحم الى …

فاصد (رگزن) از قسمتهائى باید رگ را انتخاب کند که گوشت کمتر داشته باشد زیرا کمى گوشت روى رگ موجب کمى درد و الم میگردد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: ۲۲۳

تفسیر حدیث شریف :

احساس درد در تصادفات بدن کار قوه لامسه است و عامل این حس اعصاب بدن است. اعصاب (پى‏ها) رشته‏هائى هستند که بعضى از باریکى بچشم دیده نمیشوند این رشته‏هاى باریک بیشتر در میان ماهیچه‏ها است و بهمین جهت بریدن و شکافتن و کوبیدن ماهیچه‏ها ایجاد درد و ناراحتى بسیار میکند. اعصاب مستقیما با عروق (رگها) ارتباط ندارند بنا بر این اگر بشود رگى را بدون شکافتن پوست و گوشت قطع کرد هیچ گونه ایجاد درد نخواهد کرد ولى ممکن نیست زیرا خود رگها نیز داراى اعصاب‏اند على اى حال احساس کار اعصاب است و بهمین جهت براى ذبح حیوان نباید ببریدن عصب و پى کردن او ابتدا کرد (نباید سر حیوان را از قفا برید) بلکه باید ابتدا رگ اوداج او را قطع نمود و صبر کرد تا کاملا از حس و حرکت ساقط شود آنگاه بقطع قسمت‏هاى دیگر آن پرداخت زیرا در غیر این صورت حیوان برنج و درد طاقت فرسائى دچار مى‏شود.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلد های لازم را پر کنید.

تنها عطر ۱۰۰درصد طبیعی

ایران

مورد تایید آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی