احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

اختلال مثانه

و اکل کلیه الغنم و اجواف الغنم یغیر المثانه.  خوردن کلیه گوسفند و تودلى‏هاى آن مثانه را تغییر میدهد،

تغیر مثانه عبارت از اختلال مجارى ادرار است و در نسخه دیگر یعکر المثانه ضبط شده یعنى سبب سنگ مثانه میگردد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه / ص: 237

توضیح حدیث شریف :

اختلال مجارى ادرار مختلف است، سوزش مجرى هنگام دفع بول- تسلسل بول- تقطیع بول- ادرار زیاده از حد معمول و غیره. تودلیهاى گوسفند داراى مقدار زیادى ویتامین ب هستند و از این جهت زیاد خوردن آنها با توجه باینکه فرمانهاى معده و روده خود سازنده این نوع ویتامین مى‏باشند بیشتر از حد لزوم بدن را از این نوع ویتامین اشباع میکند و زیاد شدن این نوع ویتامین در بدن موجب کمبود ویتامین‏هاى دیگر خصوص ویتامین آ و د سبب اختلالات مثانه مى‏گردد موجب عفونت چرکى ورم پرستات و بیمارى دیابت میگردد کسانى که بانواع بیماریهاى فوق و اختلالات مثانه دچار شده‏اند باید مقدار زیادى ویتامین آ و د مصرف کنند و از مواد سفیده‏اى نیز بمقدار زیادترى استفاده کنند. ویتامین د در گوشت ماهى و روغن کبد آن و شیر و کره و سبزیجات و کاهو خصوص برگهاى روى آن بمقدار زیاد یافت مى‏شود، تودلیهاى حیوان نیز از این ویتامین بسیار دارد ولى در خوردن آن نباید افراط کرد که نتیجه معکوس بدست خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .