احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

اختلال مثانه

و اکل کلیه الغنم و اجواف الغنم یغیر المثانه.  خوردن کلیه گوسفند و تودلى‏هاى آن مثانه را تغییر میدهد،

تغیر مثانه عبارت از اختلال مجارى ادرار است و در نسخه دیگر یعکر المثانه ضبط شده یعنى سبب سنگ مثانه میگردد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه / ص: 237

توضیح حدیث شریف :

اختلال مجارى ادرار مختلف است، سوزش مجرى هنگام دفع بول- تسلسل بول- تقطیع بول- ادرار زیاده از حد معمول و غیره. تودلیهاى گوسفند داراى مقدار زیادى ویتامین ب هستند و از این جهت زیاد خوردن آنها با توجه باینکه فرمانهاى معده و روده خود سازنده این نوع ویتامین مى‏باشند بیشتر از حد لزوم بدن را از این نوع ویتامین اشباع میکند و زیاد شدن این نوع ویتامین در بدن موجب کمبود ویتامین‏هاى دیگر خصوص ویتامین آ و د سبب اختلالات مثانه مى‏گردد موجب عفونت چرکى ورم پرستات و بیمارى دیابت میگردد کسانى که بانواع بیماریهاى فوق و اختلالات مثانه دچار شده‏اند باید مقدار زیادى ویتامین آ و د مصرف کنند و از مواد سفیده‏اى نیز بمقدار زیادترى استفاده کنند. ویتامین د در گوشت ماهى و روغن کبد آن و شیر و کره و سبزیجات و کاهو خصوص برگهاى روى آن بمقدار زیاد یافت مى‏شود، تودلیهاى حیوان نیز از این ویتامین بسیار دارد ولى در خوردن آن نباید افراط کرد که نتیجه معکوس بدست خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.