احادیث طبی معصومین, کتاب طب النبی

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت یازدهم

احادیث طب النبی – قسمت ۱۱ ام :

و فرمود: زیاد بادنجان بخورید که آن درختى است که در بهشت دیده‏ام، پس هر کس آن را با این قصد بخورد که بیمارى آور است بیمارى مى‏آورد و هر کس با این قصد بخورد که دواست دوا مى‏شود.
و فرمود: کدو بخورید که اگر براى خدا گیاهى سبکتر از آن بود، آن را براى برادرم یونس مى‏رویانید.
و فرمود: وقتى یکى از شما آبگوشت تهیه مى‏کند، در آن بسیار کدو بریزد که بر عقل و فکر مى‏افزاید.
و فرمود: هر کس انارى بخورد و آن را تمام کند، خداوند چهل روز قلب او را نورانى مى‏کند.
و فرمود: چه خورشت خوبى است کشمش! و فرمود: کسى انار نمى‏خورد مگر اینکه شیطان او چهل روز بیمار مى‏شود.
و فرمود: کرفس سبزى پیامبران است.
و فرمود: هر کس سرکه بخورد، فرشته‏اى بپا مى‏خیزد و براى او استغفار مى‏کند تا وقتى که از آن فارغ شود.
و فرمود: چه خورشت خوبى است سرکه! و پیامبر از میوه‏ها انگور و خربزه را دوست مى‏داشت.
و فرمود: بر شما باد کشمش که رنج را از بین مى‏برد و بلغم را فرو مى‏نشاند و عصب را محکم مى‏کند و بدگویى را مى‏برد و قلب را نیکو مى‏کند.

ترجمه  رساله طب النبی  ص: 41

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 15 =