احادیث طبی معصومین, کتاب طب النبی

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت یازدهم

احادیث طب النبی – قسمت ۱۱ ام :

و فرمود: زیاد بادنجان بخورید که آن درختى است که در بهشت دیده‏ام، پس هر کس آن را با این قصد بخورد که بیمارى آور است بیمارى مى‏آورد و هر کس با این قصد بخورد که دواست دوا مى‏شود.
و فرمود: کدو بخورید که اگر براى خدا گیاهى سبکتر از آن بود، آن را براى برادرم یونس مى‏رویانید.
و فرمود: وقتى یکى از شما آبگوشت تهیه مى‏کند، در آن بسیار کدو بریزد که بر عقل و فکر مى‏افزاید.
و فرمود: هر کس انارى بخورد و آن را تمام کند، خداوند چهل روز قلب او را نورانى مى‏کند.
و فرمود: چه خورشت خوبى است کشمش! و فرمود: کسى انار نمى‏خورد مگر اینکه شیطان او چهل روز بیمار مى‏شود.
و فرمود: کرفس سبزى پیامبران است.
و فرمود: هر کس سرکه بخورد، فرشته‏اى بپا مى‏خیزد و براى او استغفار مى‏کند تا وقتى که از آن فارغ شود.
و فرمود: چه خورشت خوبى است سرکه! و پیامبر از میوه‏ها انگور و خربزه را دوست مى‏داشت.
و فرمود: بر شما باد کشمش که رنج را از بین مى‏برد و بلغم را فرو مى‏نشاند و عصب را محکم مى‏کند و بدگویى را مى‏برد و قلب را نیکو مى‏کند.

ترجمه  رساله طب النبی  ص: 41

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .