احادیث طبی معصومین, کتاب طب النبی

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت هفتم

 1. احادیث طب النبی – قسمت ۷ ام :
  و فرمود: هر وقت شیر خوردید دهانتان را بشوییداحادیث طب النبی – قسمت ۷ ام :
  و فرمود: هر وقت شیر خوردید دهانتان را بشویید که در آن چربى است.
  و فرمود: سه چیز است که برگردانیده نمى‏شود: متکا و شیر و روغن.
  و فرمود: خوردن پنیر بیمارى است و گردو دوا است و اگر با هم باشند دوا هستند.
  و فرمود: خوردن شیر از ایمان است.
  و فرمود: بر شما باد شیر که آن حرارت را از قلب برطرف مى‏کند همان گونه که انگشت، عرق را از پیشانى برطرف مى‏کند و نیز خوردن شیر، پشت را محکم مى‏کند و بر عقل مى‏افزاید و ذهن را ذکاوت مى‏دهد و چشم را جلا مى‏بخشد و فراموشى را از بین مى‏برد.
  و فرمود: ده چیز باعث فراموشى مى‏شود: خوردن پنیر، خوردن بازمانده موش و خوردن سیب ترش و گشنیز و حجامت کردن با نقره و رفتن از میان دو زن و نگاه کردن به کسى که بر دار زده شده و تعزیه و خواندن سنگ قبرها.
  و فرمود: هیچ چیز جز شیر جاى خوردن و آشامیدن را نمى‏گیرد.
  و فرمود: یک گوسفند یک برکت و دو گوسفند دو برکت دارد و سه گوسفند غنیمت است.
  و فرمود: جسم با سه چیز شاد مى‏شود و رشد مى‏کند: عطر و لباس نرم و خوردن عسل.

ترجمه رساله طب النبی ص: 37 که در آن چربىف است.
و فرمود: سه چیز است که برگردانیده نمى‏شود: متکا و شیر و روغن.
و فرمود: خوردن پنیر بیمارى است و گردو دوا است و اگر با هم باشند دوا هستند.
و فرمود: خوردن شیر از ایمان است.
و فرمود: بر شما باد شیر که آن حرارت را از قلب برطرف مى‏کند همان گونه که انگشت، عرق را از پیشانى برطرف مى‏کند و نیز خوردن شیر، پشت را محکم مى‏کند و بر عقل مى‏افزاید و ذهن را ذکاوت مى‏دهد و چشم را جلا مى‏بخشد و فراموشى را ازاحادیث طب النبی – قسمت ۷ ام :
و فرمود: هر وقت شیر خوردید دهانتان را بشویید که در آن چربى است.
و فرمود: سه چیز است که برگردانیده نمى‏شود: متکا و شیر و روغن.
و فرمود: خوردن پنیر بیمارى است و گردو دوا است و اگر با هم باشند دوا هستند.
و فرمود: خوردن شیر از ایمان است.
و فرمود: بر شما باد شیر که آن حرارت را از قلب برطرف مى‏کند همان گونه که انگشت، عرق را از پیشانى برطرف مى‏کند و نیز خوردن شیر، پشت را محکم مى‏کند و بر عقل مى‏افزاید و ذهن را ذکاوت مى‏دهد و چشم را جلا مى‏بخشد و فراموشى را از بین مى‏برد.
و فرمود: ده چیز باعث فراموشى مى‏شود: خوردن پنیر، خوردن بازمانده موش و خوردن سیب ترش و گشنیز و حجامت کردن با نقره و رفتن از میان دو زن و نگاه کردن به کسى که بر دار زده شده و تعزیه و خواندن سنگ قبرها.
و فرمود: هیچ چیز جز شیر جاى خوردن و آشامیدن را نمى‏گیرد.
و فرمود: یک گوسفند یک برکت و دو گوسفند دو برکت دارد و سه گوسفند غنیمت است.
و فرمود: جسم با سه چیز شاد مى‏شود و رشد مى‏کند: عطر و لباس نرم و خوردن عسل.

ترجمه رساله طب النبی ص: 37 بین مى‏برد.
و فرمود: ده چیز باعث فراموشى مى‏شود: خوردن پنیر، خوردن بازمانده موش و خوردن سیب ترش و گشنیز و حجامت کردن با نقره و رفتن از میان دو زن و نگاه کردن به کسى که بر دار زده شده و تعزیه و خواندن سنگ قبرها.
و فرمود: هیچ چیز جز شیر جاى خوردن و آشامیدن را نمى‏گیرد.
و فرمود: یک گوسفند یک برکت و دو گوسفند دو برکت دارد و سه گوسفند غنیمت است.
و فرمود: جسم با سه چیز شاد مى‏شود و رشد مى‏کند: عطر و لباس نرم و خوردن عسل.

ترجمه رساله طب النبی ص: 37

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .