احادیث طبی معصومین, کتاب طب النبی

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت هفتم

 1. احادیث طب النبی – قسمت ۷ ام :
  و فرمود: هر وقت شیر خوردید دهانتان را بشوییداحادیث طب النبی – قسمت ۷ ام :
  و فرمود: هر وقت شیر خوردید دهانتان را بشویید که در آن چربى است.
  و فرمود: سه چیز است که برگردانیده نمى‏شود: متکا و شیر و روغن.
  و فرمود: خوردن پنیر بیمارى است و گردو دوا است و اگر با هم باشند دوا هستند.
  و فرمود: خوردن شیر از ایمان است.
  و فرمود: بر شما باد شیر که آن حرارت را از قلب برطرف مى‏کند همان گونه که انگشت، عرق را از پیشانى برطرف مى‏کند و نیز خوردن شیر، پشت را محکم مى‏کند و بر عقل مى‏افزاید و ذهن را ذکاوت مى‏دهد و چشم را جلا مى‏بخشد و فراموشى را از بین مى‏برد.
  و فرمود: ده چیز باعث فراموشى مى‏شود: خوردن پنیر، خوردن بازمانده موش و خوردن سیب ترش و گشنیز و حجامت کردن با نقره و رفتن از میان دو زن و نگاه کردن به کسى که بر دار زده شده و تعزیه و خواندن سنگ قبرها.
  و فرمود: هیچ چیز جز شیر جاى خوردن و آشامیدن را نمى‏گیرد.
  و فرمود: یک گوسفند یک برکت و دو گوسفند دو برکت دارد و سه گوسفند غنیمت است.
  و فرمود: جسم با سه چیز شاد مى‏شود و رشد مى‏کند: عطر و لباس نرم و خوردن عسل.

ترجمه رساله طب النبی ص: 37 که در آن چربىف است.
و فرمود: سه چیز است که برگردانیده نمى‏شود: متکا و شیر و روغن.
و فرمود: خوردن پنیر بیمارى است و گردو دوا است و اگر با هم باشند دوا هستند.
و فرمود: خوردن شیر از ایمان است.
و فرمود: بر شما باد شیر که آن حرارت را از قلب برطرف مى‏کند همان گونه که انگشت، عرق را از پیشانى برطرف مى‏کند و نیز خوردن شیر، پشت را محکم مى‏کند و بر عقل مى‏افزاید و ذهن را ذکاوت مى‏دهد و چشم را جلا مى‏بخشد و فراموشى را ازاحادیث طب النبی – قسمت ۷ ام :
و فرمود: هر وقت شیر خوردید دهانتان را بشویید که در آن چربى است.
و فرمود: سه چیز است که برگردانیده نمى‏شود: متکا و شیر و روغن.
و فرمود: خوردن پنیر بیمارى است و گردو دوا است و اگر با هم باشند دوا هستند.
و فرمود: خوردن شیر از ایمان است.
و فرمود: بر شما باد شیر که آن حرارت را از قلب برطرف مى‏کند همان گونه که انگشت، عرق را از پیشانى برطرف مى‏کند و نیز خوردن شیر، پشت را محکم مى‏کند و بر عقل مى‏افزاید و ذهن را ذکاوت مى‏دهد و چشم را جلا مى‏بخشد و فراموشى را از بین مى‏برد.
و فرمود: ده چیز باعث فراموشى مى‏شود: خوردن پنیر، خوردن بازمانده موش و خوردن سیب ترش و گشنیز و حجامت کردن با نقره و رفتن از میان دو زن و نگاه کردن به کسى که بر دار زده شده و تعزیه و خواندن سنگ قبرها.
و فرمود: هیچ چیز جز شیر جاى خوردن و آشامیدن را نمى‏گیرد.
و فرمود: یک گوسفند یک برکت و دو گوسفند دو برکت دارد و سه گوسفند غنیمت است.
و فرمود: جسم با سه چیز شاد مى‏شود و رشد مى‏کند: عطر و لباس نرم و خوردن عسل.

ترجمه رساله طب النبی ص: 37 بین مى‏برد.
و فرمود: ده چیز باعث فراموشى مى‏شود: خوردن پنیر، خوردن بازمانده موش و خوردن سیب ترش و گشنیز و حجامت کردن با نقره و رفتن از میان دو زن و نگاه کردن به کسى که بر دار زده شده و تعزیه و خواندن سنگ قبرها.
و فرمود: هیچ چیز جز شیر جاى خوردن و آشامیدن را نمى‏گیرد.
و فرمود: یک گوسفند یک برکت و دو گوسفند دو برکت دارد و سه گوسفند غنیمت است.
و فرمود: جسم با سه چیز شاد مى‏شود و رشد مى‏کند: عطر و لباس نرم و خوردن عسل.

ترجمه رساله طب النبی ص: 37

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − 9 =