احادیث طبی معصومین, کتاب طب النبی

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت هشتم

احادیث طب النبی – قسمت ۸ ام :

و فرمود: بر شما باد عسل، سوگند به کسى که جان من در دست اوست خانه‏اى نیست که در آن عسل باشد مگر اینکه فرشتگان به ساکنان آن خانه طلب آمرزش مى‏کنند. پس اگر کسى آن را بخورد هزار دوا در درون او وارد مى‏شود و هزار هزار بیمارى از او خارج مى‏شود و اگر در حالى که عسل در درون اوست بمیرد بدن او را آتش نمى‏گیرد.
و فرمود: قلب مؤمن شیرین است و شیرینى را دوست دارد.
و فرمود: هر کس در دهان برادر مؤمن خود لقمه شیرینى بگذارد و قصد رشوه نداشته باشد و از شر او نترسد و جز خدا چیزى را اراده نکند، خداوند به وسیله آن، حرارت موقف روز قیامت را از او برمى‏گرداند.
و فرمود: چه خوب است خوردن عسل که رشد مى‏دهد و ناراحتى سینه را از بین مى‏برد.
و فرمود: هر کس حافظه بخواهد، عسل بخورد.
و فرمود: هر وقت یکى از شما کنیزى بخرد، نخستین چیزى که به او مى‏چشاند عسل باشد که براى او پاکتر است.
و فرمود: وقتى زنى بچه‏اى به دنیا آورد نخستین چیزى که آن زن مى‏خورد رطب و خرماى شیرین باشد، زیرا که اگر بهتر از آن چیزى بود، خداوند به مریم وقتى عیسى را به دنیا آورد، مى‏داد.
و فرمود: هر وقت رطب آمد به من تهنیت بگویید و هر وقت رطب رفت به من تسلیت بگویید.

ترجمه  رساله طب النبی  ص: 38

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .