احادیث طبی معصومین, کتاب طب النبی

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت هشتم

احادیث طب النبی – قسمت ۸ ام :

و فرمود: بر شما باد عسل، سوگند به کسى که جان من در دست اوست خانه‏اى نیست که در آن عسل باشد مگر اینکه فرشتگان به ساکنان آن خانه طلب آمرزش مى‏کنند. پس اگر کسى آن را بخورد هزار دوا در درون او وارد مى‏شود و هزار هزار بیمارى از او خارج مى‏شود و اگر در حالى که عسل در درون اوست بمیرد بدن او را آتش نمى‏گیرد.
و فرمود: قلب مؤمن شیرین است و شیرینى را دوست دارد.
و فرمود: هر کس در دهان برادر مؤمن خود لقمه شیرینى بگذارد و قصد رشوه نداشته باشد و از شر او نترسد و جز خدا چیزى را اراده نکند، خداوند به وسیله آن، حرارت موقف روز قیامت را از او برمى‏گرداند.
و فرمود: چه خوب است خوردن عسل که رشد مى‏دهد و ناراحتى سینه را از بین مى‏برد.
و فرمود: هر کس حافظه بخواهد، عسل بخورد.
و فرمود: هر وقت یکى از شما کنیزى بخرد، نخستین چیزى که به او مى‏چشاند عسل باشد که براى او پاکتر است.
و فرمود: وقتى زنى بچه‏اى به دنیا آورد نخستین چیزى که آن زن مى‏خورد رطب و خرماى شیرین باشد، زیرا که اگر بهتر از آن چیزى بود، خداوند به مریم وقتى عیسى را به دنیا آورد، مى‏داد.
و فرمود: هر وقت رطب آمد به من تهنیت بگویید و هر وقت رطب رفت به من تسلیت بگویید.

ترجمه  رساله طب النبی  ص: 38

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + دو =