احادیث طبی معصومین, کتاب طب النبی

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت دوم

و فرمود: خوردن همراه با خادمان از تواضع است، پس هر کس با آنان غذا بخورد، بهشت مشتاق او مى‏شود.
و فرمود: خوردن در بازار از پستى است.
و فرمود: مؤمن با اشتهاى خانواده‏اش غذا مى‏خورد و منافق خانواده‏اش با اشتهاى او غذا مى‏خورد.
و فرمود: وقتى غذایى گذاشته شد، پس آنچه را که مقابل اوست بخورد و بالاى آن را نخورد و چون برکت از بالاى آن مى‏آید و هیچ یک از شما از پیش غذا بلند نشود و دست خود را از آن نکشد مگر بعد از آنکه دیگران دست خود را کشیدند اگر چه سیر شده باشد چون این کار باعث خجالت همنشین مى‏شود.
و فرمود: برکت در وسط طعام است پس از کناره‏هاى آن بخورید و از وسط آن نخورید.
و فرمود: برکت در سه چیز است: جماعت، سحور و ترید.
و فرمود: هر کس (در غذا خوردن) از دو چوب استفاده کند، از درد دو کلیه در امان خواهد بود.
و فرمود: پس از خوردن طعام خلال کنید و دهانتان را با آب بشویید که باعث سالم بودن دندانها مى‏شود.
و فرمود: خلال کنید که آن از نظافت است و نظافت از ایمان است و ایمان با صاحب خود در بهشت است.

ترجمه  رساله طب النبی  ص: 32

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.