احادیث طبی معصومین, کتاب طب النبی

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت اول

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ)*

این رساله‏اى است که «طب النبى» نامیده مى‏شود.
با حذف اسناد دیدم که چنین نوشته شده است:

پیامبر خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:

خداوند مرضى را نیافریده مگر اینکه براى آن دوایى آفریده است مگر مرگ.
و فرمود: کسى که بیمارى را نازل کرده، دوا را هم نازل کرده است.
و فرمود: کسانى را که طبیعت گرم دارند، به طول عمر مژده بده.
و فرمود: اصل هر بیمارى برودت است.
و فرمود: معده خانه بیمارى و پرهیز سرآمد هر دو است و به نفس خود آنچه را که عادت داده‏اى بده.
و فرمود: دوست داشتنى‏ترین طعام نزد خدا طعامى است که دستهاى بسیارى سوى آن دراز شود.
و فرمود: خوردن با یک انگشت، خوردن شیطان است و با دو انگشت خوردن عیاران است و با سه انگشت، خوردن پیامبران است.
و فرمود: طعام را سرد کن که طعام داغ برکت ندارد.
و فرمود: وقتى غذا مى‏خورید کفشهاى خود را درآورید که آن‏ باعث راحتى پاهاى شما و یک سنت زیباست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .