احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

اب برف

و المیاه الثلوج و الجلید فردیه و المیاه السحب حفیفه عذبه صافیه نافعه اذا لم یطل حبسها فی الارض.

آبهاى برف و یخ خوب نیست و آبهاى باران سبک و گوارا و صاف و سودمند است در صورتى که زیاد در گودال نماند.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه / ص: 290

تفسیر حدیث شریف :

در قانون میگوید آبهائى که از ذوبان یخ و برف بدست مى‏آید غلیظ و سنگین است یخ و برف هر گاه پاک و صاف باشد و مخلوط با مواد پست و مضره نباشد صالح و بى‏ضرر است خواه در میان آب بیندازند و آب را با آن سرد کنند یا کنار آب در ظرف دیگرى بگذارند تا آب بآن سرد شود و اقسام مختلف آن با هم فرق فاحشى ندارند مگر اینکه اصولا آبى که به یخ و برف سرد مى‏شود از سایر آبها کثیف‏تر یعنى اختلاطش بیشتر است و چنین آبى براى کسانى که بدرد و ناراحتیهاى عصبى مبتلا هستند مضر است چون این آب را بجوشانند و در معرض هوا بگذارند تا سرد شود بصلاح برمیگردد. میکربها میان آبهائى بیشتر زندگى میکنند که در حدود 15 الى 20 درجه حرارت داشته باشند حرارت هر چه بیشتر شود میکربها را نابود میکند و هر چه کمتر شود از حرارت و فعالیت آنها کم میکند و در هر دو جهت ضررهاى فاحشى دیده مى‏شود آبى که بر اثر سرد شدن خواص طبیعى خود را از دست میدهد و همچنین سایر آبهاى آلوده را وقتى بجوشانند و در معرض جریان هواى پاک قرار دهند بحال طبیعى و اعتدال برمیگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 16 =